Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa materiałów biurowych do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2019

Numer ogłoszenia

1221346

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 13.12.2019r. do godziny 13:00 w odpowiednio opisanym opakowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ug@bierawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczygieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykaz części zamówienia, dla którego szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2:
1. Kredki ołówkowe – 11 zestawów
2. Kredki świecowe – 11 zestawów
3. Zestaw pasteli – 11 zestawów
4. Podkreślacze – 275 sztuk
5. Litrowe kleje – 44 sztuki
6. Tablice korkowe – 22 sztuki
7. Farby litrowe – 132 sztuki
8. Papier biały A4 rysunkowy – 66 zestawów
9. Papier biały A4 ksero – 110 ryz
10. Papier biały A4 brystol – 66 zestawów
11. Papier kolorowy A4 – 66 zestawów
12. Tektura falista, kolorowa, matowa – 44 zestawy
13. Tektura falista, kolorowa, błyszcząca – 33 zestawy
14. Tektura falista, kolorowa, metalizowana – 44 zestawy
15. Klej w sztyfcie – 132 sztuki
16. Segregatory – 55 sztuk
17. Skoroszyty A4 – 550 sztuk
18. Dziurkacz – 33 sztuki
19. Zszywacz – 33 sztuki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Lubieszów, Kotlarnia, Dziergowice, Stare Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Przedmiot zamówienia

Wykaz części zamówienia, dla którego szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2:
1. Kredki ołówkowe – 11 zestawów
2. Kredki świecowe – 11 zestawów
3. Zestaw pasteli – 11 zestawów
4. Podkreślacze – 275 sztuk
5. Litrowe kleje – 44 sztuki
6. Tablice korkowe – 22 sztuki
7. Farby litrowe – 132 sztuki
8. Papier biały A4 rysunkowy – 66 zestawów
9. Papier biały A4 ksero – 110 ryz
10. Papier biały A4 brystol – 66 zestawów
11. Papier kolorowy A4 – 66 zestawów
12. Tektura falista, kolorowa, matowa – 44 zestawy
13. Tektura falista, kolorowa, błyszcząca – 33 zestawy
14. Tektura falista, kolorowa, metalizowana – 44 zestawy
15. Klej w sztyfcie – 132 sztuki
16. Segregatory – 55 sztuk
17. Skoroszyty A4 – 550 sztuk
18. Dziurkacz – 33 sztuki
19. Zszywacz – 33 sztuki

Kod CPV

30199000-0

Nazwa kodu CPV

Papeteria i inne wyroby

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30197000-6 Drobny sprzęt biurowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 10 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium:
a) Cena Waga: 80%
b) Termin dostawy Waga: 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nowa Szkoła sp.zo.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź - 24 112,00zł
(wpł. 13.12.2019r.)
Liczba wyświetleń: 152