Strona główna
Logo unii europejskiej

Znajdź ogłoszenie

Rodzaj zamówienia

Kod CPV

Program

Miejsce realizacji zamówienia

Termin składania ofert

Kalendarz
Kalendarz

Numer ogłoszenia

Zamawiający

Status ogłoszenia

Dowiedz się o Bazie Konkurencyjności

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

Home
Edycja pola "Termin składania ofert" przy zmianie terminu składania ofert
Data publikacji komunikatu: 08.10.2019

Szanowni Państwo, przypominamy, że w przypadku, gdy konieczna jest zmiana terminu składania ofert, to zmianę tę należy uwzględnić przede wszystkim w polu "Termin składania ofert". Jest to jedno z pierwszych pól do wypełnienia na formularzu z ogłoszeniem. Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności zmieniają status n ...