Strona główna
Logo unii europejskiej

Znajdź ogłoszenie

Rodzaj zamówienia

Kod CPV

Program

Miejsce realizacji zamówienia

Termin składania ofert

Kalendarz
Kalendarz

Numer ogłoszenia

Zamawiający

Status ogłoszenia

Dowiedz się o Bazie Konkurencyjności

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

Home
Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta oraz nowe listy sprawdzające
Data publikacji komunikatu: 06.11.2019

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności zamieściliśmy zaktualizowaną wersję "Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020" oraz nowe listy sprawdzające dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Aktualna wersja dokumentów ...