Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2019

Numer ogłoszenia

1221304

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa, ul.Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 13.12.2019r. do godziny 12:00 w odpowiednio opisanym opakowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczygieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykaz części zamówienia, dla którego szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 3:
A. Laptop wraz z systemem operacyjnym - 11 sztuk
B. Pakiet biurowy typu office - 11 sztuk
C. Urządzenia wielofunkcyjne - 5 sztuk
D. Projektor - 5 sztuk
E. Ekran projekcyjny wraz z montażem - 5 sztuk
F. Głośnik - 11 sztuk
G. Niszczarka - 5 sztuk

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Lubieszów, Kotlarnia, Dziergowice, Stare Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Przedmiot zamówienia

Wykaz części zamówienia, dla którego szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 3:
A. Laptop wraz z systemem operacyjnym - 11 sztuk
B. Pakiet biurowy typu office - 11 sztuk
C. Urządzenia wielofunkcyjne - 5 sztuk
D. Projektor - 5 sztuk
E. Ekran projekcyjny wraz z montażem - 5 sztuk
F. Głośnik - 11 sztuk
G. Niszczarka - 5 sztuk

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium:
a) cena Waga: 80%
b) termin dostawy Waga: 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hardware Storm Piotr Kała ul.Góra Świętej Anny 3 47-330 Zdzieszowice - 63 893,00zł
(wpł. 13.12.2019r.)
Liczba wyświetleń: 324