Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa niskoindukcyjnych kondensatorów wysokonapięciowych na napięcie nie niższe niż 5kV

Data publikacji: 17.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1137612

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.09.2018 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa niskoindukcyjnych kondensatorów wysokonapięciowych na napięcie nie niższe niż 5kV o rozmiarze nie większym od 170x225x160mm, rezystancja szeregowa < 5 mili ohm, indukcyjnośc szeregowa zastępcza ESL <30nH
1) Cztery sztuki kondensatorów o pojemności 50uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 50A
2) Sześć sztuk kondensatorów o pojemności 40 uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 40A
3) osiem sztuk kondensatorów o pojemności 10uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 35 A

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa niskoindukcyjnych kondensatorów wysokonapięciowych na napięcie nie niższe niż 5kV o rozmiarze nie większym od 170x225x160mm, rezystancja szeregowa < 5 mili ohm, indukcyjnośc szeregowa zastępcza ESL <30nH
1) Cztery sztuki kondensatorów o pojemności 50uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 50A
2) Sześć sztuk kondensatorów o pojemności 40 uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 40A
3) osiem sztuk kondensatorów o pojemności 10uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 35 A

Kod CPV

31711151-6

Nazwa kodu CPV

Kondensatory stałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Możliwość dwóch dostaw częściowych
Pierwsza dostawa częściowa w terminie do 30 września 2018 r.
Druga dostawa częściowa w terminie od 5 listopada 2018 r., nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARKEL Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
ul. Okulickiego 7/9

Data wpłynięcia : 24.09.2018 r.
Cena : 9 990 PLN
Oferta spełnia wszystkie kryteria określone w zapytaniu i została oceniona na 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 210