Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji WOPZ

Data publikacji: 14.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2017

Numer ogłoszenia

1020951

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone pocztą tradycyjną/kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ul. B. Krzywoustego 105/5, 51-166 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0135/16-doradztwo indywidualne”)
do dnia 22.02.2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.s@attestor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Suchożebrska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691033783

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie - Doradztwo z IPD_0135.pdf

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: powiaty: kłodzki, złotoryjski, lwówecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie - Doradztwo z IPD_0135.pdf

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie - Doradztwo z IPD_0135.pdf

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie - Doradztwo z IPD_0135.pdf

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie - Doradztwo z IPD_0135.pdf

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Adres

Piekary 12

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672152326

Fax

672152326

NIP

7641657269

Tytuł projektu

Otwarte drzwi do zatrudnienia

Numer projektu

POWR.01.02.01-02-0135/16-00

Inne źródła finansowania

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Attestor S.C. Ewa Kuzilek Sekcińska Ewa Suchożebrska
ul. Krzywoustego 105/5, 51-166 Wrocław

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 726