Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-12-2017

Termin składania ofert

23-01-2018

Numer ogłoszenia

1077306

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 23.01.2018 r. na adres:
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA
ul. Złota 1
72-003 Sławoszewo
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan dokumentów) na adres:
t.nojek@arysto.com.pl

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nojek@arysto.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Nojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 182 729

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM”
WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNO-TECHNICZNE:
1. ILOŚĆ – 1 sztuka
2. Rok produkcji: fabrycznie nowe
3. Sterowanie CNC
4. Materiał spawany minimum: stal i aluminium,
5. Maksymalna długość spawanego detalu:
a. minimum 1500 mm (przy pracy 2 osiowej)
b. i minimum 3000 mm (przy pracy 1 osiowej).
Wartości dotyczą detalu z przyrządem.
6. Maksymalna średnica spawanego/obracanego detalu:
a. minimum:1200 mm (przy pracy 2 osiowej)
b. i minimum 1800 mm (przy pracy 1 osiowej).
Wartości dotyczą detalu z przyrządem.
7. Maksymalny ciężar detalu: minimum 500 kg. Wartość dotyczy detalu z przyrządem.
8. Wyposażenie stanowiska spawalniczego w dwa ramiona robocze z możliwością pracy w 6 osiach każde i powtarzalnością ruchów minimum ± 0,08 mm lub lepsze:
a. 1 x robot spawający -wymogi:
• udźwig minimum 8 kg,
• zasięg ramienia w poziomie minimum 2000 mm,
• przewody gazu i zasilające poprowadzone wewnątrz robota z przelotowym nadgarstkiem
b. 1 x robot spawająco-podający – wymogi:
• udźwig minimum: 20 kg,
• zasięg ramienia w poziomie minimum 1800mm,
• wyposażenie w system, automatycznej wymiany palnika na chwytak, zamontowany na zewnątrz kiści robota.
Oba ww. ramiona robocze wyposażone w konsole przenośne operatora z panelem dotykowym umożliwiającym obsługę w rękawicy oraz przedstawianie funkcji przycisków w sposób graficzny w zależności od miejsca w menu.
9. Wyposażenie w torowisko o następujących parametrach funkcjonalno-technicznych:
a. Napęd: elektryczny – z racji dużego zasięgu, szybkości w przemieszczaniu oraz możliwości precyzyjnego sterowania CNC w tej osi ruchu, nie dopuszcza się zastosowania napędu hydraulicznego czy pneumatycznego.
b. Ilość wózków przenoszących ramiona robota minimum 1.
c. Zakres przesuwu roboczego: minimum 7 500 mm
d. Powtarzalność pozycjonowania: ± 0,15 mm lub lepsza

10. Wyposażenie w 2 pozycjonery 2-osiowe kolumnowe z konikami podporowym o minimalnych parametrach:
a. Udźwig całkowity 1 stacji (detal z przyrządem) przy pracy 1-osiowej: min. 500 kg
b. Udźwig całkowity 1 stacji (detal z przyrządem) przy pracy 2-osiowej: min. 500 kg

11. Wyposażenie w podajnik detali – 2 sztuki: z możliwością pobierania detali tak, aby nie było konieczności bazowania detalu przed spawaniem.

12. Wyposażenie w jednostki spawalnicze odpowiednio dla każdego ramienia robota, spełniające następujące wymogi:
a. Inwertorowe źródła prądu spawania MIG/MAG 500A, cykl pracy minimum 430A/60%; 360A/100% (10min/40⁰C)
b. Dotykowy 7’’ lub większy panel sterowania z możliwością obsługi w rękawicy spawalniczej
c. Menu w języku polskim
d. Standardowe oprogramowanie do spawania łukiem zwarciowym/natryskowym/PULS dla materiałów Fe, Al., CrNi, CuSi, FCW, minimum 130 linii synergicznych
e. Proces spawania łukiem pulsacyjnym z funkcją stabilizacji wtopienia i długości łuku
f. Jedno ze źródeł prądu wyposażone w proces spawania niskoenergetycznego
g. Wyposażenie w specjalny program do przetopów oraz program do spawania przy zredukowanym kącie ukosowania blach oraz umożliwiającym głębokie wtopienie.
h. Możliwość rozbudowy systemu o nowe pakiety oprogramowania ( tylko software) - np. ograniczona emisja odprysków,
i. Przystosowanie urządzenia do rejestracji parametrów spawania
j. Pomiar i redukcja spadku napięcia na przewodach spawalniczych poprzez pomiar rezystancji na końcówce prądowej
k. Chłodzenie cieczą,
l. Podajnik 4-rolkowy, rolki pod drut 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm. Montaż podajnika na źródle prądu bądź niezależnie z możliwością podawania drutu z beczki i ze szpuli.
m. Uchwyt spawalniczy 1 szt. zintegrowany z ramieniem,
n. Uchwyt spawalniczy 1 szt. z możliwością odpięcia w trybie automatycznym, w przypadku konieczności zamiany na chwytak.
o. Kompletne złącze antykolizyjne i flansza pośrednia do ramienia robota spawalniczego mającego wymienne końcówki robocze.
p. Typowe złącze antykolizyjne zabudowane w ramieniu na stałe wraz z palnikiem.
q. Stacja do czyszczenia palnika wraz z obcinakiem drutu i dozownikiem płynu antyodpryskowego.
13. Wyposażenie w ogrodzenie bezpieczeństwa w następującej formie:
a. Panele stalowe z trzech stron stanowiska
b. Bariery fotoelektryczne od strony załadunku detalu
c. Bariera fotoelektryczna na torze kontrolująca dostęp od tyłu toru
14. Wyposażenie w oprogramowanie sterujące umożliwiające:
a. autonomiczne korygowanie ścieżki spawania z powodu przesunięcia detalu lub błędu montażowego.
b. samodzielną diagnozę wystąpienia kolizji palnika z detalem.
c. podążanie końcówki uchwytu spawalniczego za ścieżką spawania
d. pełne zarządzanie parametrami i funkcjami jednostki spawalniczej z poziomu konsoli robota.
e. koordynację robota z osiami zewnętrznymi.
f. wykluczenie ruchu kolizyjnego pomiędzy ramionami robotów z poziomu jednostki sterującej – ramiona muszą widzieć się nawzajem.
Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Sławoszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie jednego ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM , dla osiągnięcia celów realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-0042/16,
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM”
PARAMETRY FUNKCJONALNO-TECHNICZNE:
1. ILOŚĆ – 1 sztuka
2. Rok produkcji: fabrycznie nowe
3. Sterowanie CNC
4. Materiał spawany minimum: stal i aluminium,
5. Maksymalna długość spawanego detalu:
a. minimum 1500 mm (przy pracy 2 osiowej)
b. i minimum 3000 mm (przy pracy 1 osiowej).
Wartości dotyczą detalu z przyrządem.
6. Maksymalna średnica spawanego/obracanego detalu:
a. minimum:1200 mm (przy pracy 2 osiowej)
b. i minimum 1800 mm (przy pracy 1 osiowej).
Wartości dotyczą detalu z przyrządem.
7. Maksymalny ciężar detalu: minimum 500 kg. Wartość dotyczy detalu z przyrządem.
8. Wyposażenie stanowiska spawalniczego w dwa ramiona robocze z możliwością pracy w 6 osiach każde i powtarzalnością ruchów minimum ± 0,08 mm lub lepsze:
a. 1 x robot spawający -wymogi:
• udźwig minimum 8 kg,
• zasięg ramienia w poziomie minimum 2000 mm,
• przewody gazu i zasilające poprowadzone wewnątrz robota z przelotowym nadgarstkiem
b. 1 x robot spawająco-podający – wymogi:
• udźwig minimum: 20 kg,
• zasięg ramienia w poziomie minimum 1800mm,
• wyposażenie w system, automatycznej wymiany palnika na chwytak, zamontowany na zewnątrz kiści robota.
Oba ww. ramiona robocze wyposażone w konsole przenośne operatora z panelem dotykowym umożliwiającym obsługę w rękawicy oraz przedstawianie funkcji przycisków w sposób graficzny w zależności od miejsca w menu.
9. Wyposażenie w torowisko o następujących parametrach funkcjonalno-technicznych:
a. Napęd: elektryczny – z racji dużego zasięgu, szybkości w przemieszczaniu oraz możliwości precyzyjnego sterowania CNC w tej osi ruchu, nie dopuszcza się zastosowania napędu hydraulicznego czy pneumatycznego.
b. Ilość wózków przenoszących ramiona robota minimum 1.
c. Zakres przesuwu roboczego: minimum 7 500 mm
d. Powtarzalność pozycjonowania: ± 0,15 mm lub lepsza

10. Wyposażenie w 2 pozycjonery 2-osiowe kolumnowe z konikami podporowym o minimalnych parametrach:
a. Udźwig całkowity 1 stacji (detal z przyrządem) przy pracy 1-osiowej: min. 500 kg
b. Udźwig całkowity 1 stacji (detal z przyrządem) przy pracy 2-osiowej: min. 500 kg

11. Wyposażenie w podajnik detali – 2 sztuki: z możliwością pobierania detali tak, aby nie było konieczności bazowania detalu przed spawaniem.
..........

Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie możliwe jest umieszczenie pełnego opisu przedmiotu zamówienia.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

42662100-5

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy wynosi 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Nie później niż do 22.06.2018r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dokonał co najmniej dwóch dostaw ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH z możliwością spawania detali w przestrzeni narzędziowej minimum 1200 x 1500 mm.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzowanego przez producenta serwisu umożliwiającego naprawę przedmiotu dostawy na terenie Unii Europejskiej, w odległości nie większej niż 1500 km od siedziby Zamawiającego (Sławoszewo woj. zachodniopomorskie).

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy urządzenia spełniającego co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

l.p.:1.
Nazwa kryterium: "CENA NETTO"
Waga: "80%"
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
l.p.: 2.
Nazwa kryterium: "Okres gwarancji"
Waga: "20%"
Sposób przyznawania punktów:
Poniżej 2 lat: 0 pkt
2-3 lat – 10 pkt
Powyżej 3 lat – 20 pkt
UWAGA:
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA

Adres

Złota 1

72-003 Sławoszewo

zachodniopomorskie , policki

NIP

8513028812

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0042/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/12/RPWOZ 1.5/2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM

Zamawiający ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA informuje, że przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia i w wyniku przeprowadzenia postępowania dokonał wyboru oferty firmy AMM Robot G. Madajczyk, J. Mazurkiewicz sp. j., ul. Przemysłowa 35B 76-200 Słupsk, z ceną: 253380 euro co stanowi równowartość 1 062 549,03 zł ; oferta wpłynęła 19/01/2018.