Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na opracowanie technologii produkcji opakowań biodegradowalnych i jej implementacja

Data publikacji: 03.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2019

Numer ogłoszenia

26713

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać mailowo, listownie na adres:
CDM Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 7
95-054 Ksawerów
lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.janiak@cdm.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.janiak@cdm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Janiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48426840488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
- opracowanie projektu prototypu konstrukcyjnego wg koncepcji CDM
- przygotowanie dokumentacji technologicznej zaproponowanych rozwiązań

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Ksawerów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt prototypu technologii

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
- opracowanie projektu prototypu konstrukcyjnego wg koncepcji CDM
- konsultacja/usługa doradcza związana z propozycją doboru materiałów konstrukcyjnych
- przygotowanie dokumentacji technologicznej zaproponowanych rozwiązań

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Luty 2020

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

d

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

CDM sp. z o.o.

Adres

Cegielniana 7/-

95-054 Ksawerów

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

512 328 805

Fax

-

NIP

7291001194

Numer naboru

RPLD.01.02.02-IP.02-10-064/19
Liczba wyświetleń: 75