Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 dot. przeprowadzenia usług badawczych na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o. w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

2517

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano numer zapytania

Miejsce i sposób składania ofert

4. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana do 30.04.2018 do końca dnia na adres email: piotr.winnicki@solidsolutions.pl
Oferta musi być podpisana i przysłana w formie skanu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.winnicki@solidsolutions.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Winnicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 601 144

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o. z zakresu opracowania pojazdy Freengo PRT
w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z treścią zapytania w załączniku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który zrealizuje usługę badawczą a na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o.
w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o. w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SOLID SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Łaska 13B

54-616 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8942990159

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/18

Inne źródła finansowania

-
Liczba wyświetleń: 244