Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK”

Data publikacji: 26.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

17535

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.05.2019 do godz. 10.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@mal-pak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Jarmuszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601-739-345

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej bezzębatkowej fleksograficznej maszyny drukarskiej z centralnym cylindrem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: golubsko-dobrzyński Miejscowość: Kowalewo Pomorskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w firmie MAL-PAK

Przedmiot zamówienia

Zakup nowej bezzębatkowej fleksograficznej maszyny drukarskiej z centralnym cylindrem.

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wykluczenia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul

Adres

Podborek 4a

87-410 Kowalewo Pomorskie

kujawsko-pomorskie , golubsko-dobrzyński

Numer telefonu

601739345

NIP

8781248577

Numer naboru

RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Italexport Eksport-Import, ul. Modrzewiowa 6, 09-520 Grabina, Polska – oferta wpłynęła dnia 27.05.2019 godz. 9:30, 787.800,00 EUR
Liczba wyświetleń: 392