Strona główna
Logo unii europejskiej

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową na budynku Gminy Sławno, znajdującym się przy ul. Polanowskiej 44A, 76-100 Sławno

Data publikacji: 27.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

Numer ogłoszenia

1488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty:
a) W sekretariacie Urzędu Gminy Sławno (pok. nr 10), ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminy Sławno, znajdującym się przy
ul. Polanowskiej 44A, 76-100 Sławno”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 13.03.2018 r. godz. 10.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Sałata - UG Sławno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598106701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego utylizacją;
b) Rozbiórkę istniejącego ołacenia dachu;
c) Wymianę elementów więźby dachowej zgodnie z przedmiarem robót;
d) Ułożenie na całej powierzchni dachu folii wstępnego krycia wraz z nabiciem kontrłat;
e) Ołacenie dachu;
f) Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami kominiarskimi;
g) Montaż okien dachowych o wymiarach 78x118 cm – 3 szt. oraz wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm – 1 szt.;
h) Montaż instalacji odgromowej;
i) Montaż śniegochwytów;
j) Montaż kominków wentylacyjnych ocieplonych fi 150 mm – 16 szt.;
k) Obłożenie komina łupkiem skalnym wraz z przykryciem komina czapą kominową z nasadą dymową i wentylacyjną;
l) Wykonanie drewnianej podbitki dachowej (Siding) – kolor do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa
4. Wymagania względem folii wstępnego krycia:
a) Zakłady na łączeniach kolejnych pasm folii: 15-20 cm;
b) Połączenia kolejnych pasów folii powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zabezpieczającymi;
5. Wymagania względem elementów drewnianych:
a) Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane przed wbudowaniem;
6. Wymagania względem blachodachówki:
a) Blachodachówka powinna imitować swoim przetłoczonym wzorem dachówkę;
b) Minimalna gr. blachodachówki: 0,5 mm;
c) Kolor blachodachówki: RAL 7022
d) Blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana, z min. 15 letnią gwarancją producenta
7. Wymagania względem okien dachowych:
a) Okna dwu-szybowe, obrotowe;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Wymiary zewnętrzne okien – 78x118 cm
8. Wymagania względem wyłazu dachowego:
a) Wyłaz dachowy - dwuszybowy;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Minimalny wymiar wyłazu dachowego – 80x80 cm;
9. Wymagania względem pozostałych elementów:
a) Śniegochwyty, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki;
b) Kominki wentylacyjne ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplone, w kolorze blachodachówki – powinny wystawać od 40 do 60 cm ponad dach;
c) Rynny, rury spustowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze blachodachówki;
d) Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących norm;
e) Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań instalacji odgromowej bez uwag wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane;
f) Drabina kominiarska wraz z ławą kominiarska powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami kominiarskimi, instalacją odgromową, oknami dachowymi śniegochwytami oraz kominkami wentylacyjnymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia pokazuje szkic projektowanej połaci dachowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego utylizacją;
b) Rozbiórkę istniejącego ołacenia dachu;
c) Wymianę elementów więźby dachowej zgodnie z przedmiarem robót;
d) Ułożenie na całej powierzchni dachu folii wstępnego krycia wraz z nabiciem kontrłat;
e) Ołacenie dachu;
f) Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami kominiarskimi;
g) Montaż okien dachowych o wymiarach 78x118 cm – 3 szt. oraz wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm – 1 szt.;
h) Montaż instalacji odgromowej;
i) Montaż śniegochwytów;
j) Montaż kominków wentylacyjnych ocieplonych fi 150 mm – 16 szt.;
k) Obłożenie komina łupkiem skalnym wraz z przykryciem komina czapą kominową z nasadą dymową i wentylacyjną;
l) Wykonanie drewnianej podbitki dachowej (Siding) – kolor do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa
4. Wymagania względem folii wstępnego krycia:
a) Zakłady na łączeniach kolejnych pasm folii: 15-20 cm;
b) Połączenia kolejnych pasów folii powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zabezpieczającymi;
5. Wymagania względem elementów drewnianych:
a) Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane przed wbudowaniem;
6. Wymagania względem blachodachówki:
a) Blachodachówka powinna imitować swoim przetłoczonym wzorem dachówkę;
b) Minimalna gr. blachodachówki: 0,5 mm;
c) Kolor blachodachówki: RAL 7022
d) Blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana, z min. 15 letnią gwarancją producenta
7. Wymagania względem okien dachowych:
a) Okna dwu-szybowe, obrotowe;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Wymiary zewnętrzne okien – 78x118 cm
8. Wymagania względem wyłazu dachowego:
a) Wyłaz dachowy - dwuszybowy;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Minimalny wymiar wyłazu dachowego – 80x80 cm;
9. Wymagania względem pozostałych elementów:
a) Śniegochwyty, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki;
b) Kominki wentylacyjne ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplone, w kolorze blachodachówki – powinny wystawać od 40 do 60 cm ponad dach;
c) Rynny, rury spustowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze blachodachówki;
d) Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących norm;
e) Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań instalacji odgromowej bez uwag wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane;
f) Drabina kominiarska wraz z ławą kominiarska powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami kominiarskimi, instalacją odgromową, oknami dachowymi śniegochwytami oraz kominkami wentylacyjnymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia pokazuje szkic projektowanej połaci dachowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego utylizacją;
b) Rozbiórkę istniejącego ołacenia dachu;
c) Wymianę elementów więźby dachowej zgodnie z przedmiarem robót;
d) Ułożenie na całej powierzchni dachu folii wstępnego krycia wraz z nabiciem kontrłat;
e) Ołacenie dachu;
f) Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami kominiarskimi;
g) Montaż okien dachowych o wymiarach 78x118 cm – 3 szt. oraz wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm – 1 szt.;
h) Montaż instalacji odgromowej;
i) Montaż śniegochwytów;
j) Montaż kominków wentylacyjnych ocieplonych fi 150 mm – 16 szt.;
k) Obłożenie komina łupkiem skalnym wraz z przykryciem komina czapą kominową z nasadą dymową i wentylacyjną;
l) Wykonanie drewnianej podbitki dachowej (Siding) – kolor do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa
4. Wymagania względem folii wstępnego krycia:
a) Zakłady na łączeniach kolejnych pasm folii: 15-20 cm;
b) Połączenia kolejnych pasów folii powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zabezpieczającymi;
5. Wymagania względem elementów drewnianych:
a) Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane przed wbudowaniem;
6. Wymagania względem blachodachówki:
a) Blachodachówka powinna imitować swoim przetłoczonym wzorem dachówkę;
b) Minimalna gr. blachodachówki: 0,5 mm;
c) Kolor blachodachówki: RAL 7022
d) Blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana, z min. 15 letnią gwarancją producenta
7. Wymagania względem okien dachowych:
a) Okna dwu-szybowe, obrotowe;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Wymiary zewnętrzne okien – 78x118 cm
8. Wymagania względem wyłazu dachowego:
a) Wyłaz dachowy - dwuszybowy;
b) Współczynnik Uw okna – nie większy niż 1,3 W/m2K;
c) Współczynnik Ug okna – nie większy niż 1,1 W/m2K;
d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
e) Minimalny wymiar wyłazu dachowego – 80x80 cm;
9. Wymagania względem pozostałych elementów:
a) Śniegochwyty, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki;
b) Kominki wentylacyjne ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplone, w kolorze blachodachówki – powinny wystawać od 40 do 60 cm ponad dach;
c) Rynny, rury spustowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze blachodachówki;
d) Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących norm;
e) Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań instalacji odgromowej bez uwag wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane;
f) Drabina kominiarska wraz z ławą kominiarska powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe wymagania:
1) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością;
2) Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca podda utylizacji i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie ich zutylizowania;
3) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
4) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym;
5) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
6) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac;
7) Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować plac budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu;
8) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedstawić kartę materiałową i uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego;
9) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty do wykorzystanych materiałów;

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Roboty będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 100 %
Łącznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Zamawijący sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Sławno

Adres

ul. M. C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598106701

Fax

59 810 67 00

NIP

4990523666

Numer naboru

RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, odstąpił od podpisania umowy.
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Liczba wyświetleń: 577