Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych dla 600 kobiet w latach 2018-2021 na terenie Krakowa

Data publikacji: 21.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2018

Numer ogłoszenia

1212

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie pocztą tradycyjną na adres Związku Aleja Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków lub elektroniczną na mail: oferta@maltanskiecentrum.pl
Przesłana oferta powinna zawierać w całości zamówienie określone poniżej przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferta@maltanskiecentrum.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Błażej Wogórka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793809514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na zamówienie składa się wykonanie dla 600 kobiet przed 35 rokiem życia zakwalifikowanych do projektu w placówce służby zdrowia na terenie Krakowa w latach 2018-2021 poniższych usług zdrowotnych zgodnie z programem zdrowotnym woj. małopolskiego:
1. Wizyta konsultacyjna – kwalifikacja do badania.
2. Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży (przy długości ciemieniowo-siedzeniowej (crown-rump lenght – CRL) 45-84 mm wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation - FMF),
3. Badanie biochemiczne I trymestru ciąży – test PAPP-A ( oznaczenie poziomu białka A ciążowego oraz beta-hCG we krwi obwodowej ciężarnej). Badanie wykonywane jest również pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży i powinno być wykonane razem z badaniem USG zawierającym ocenę przezierności karkowej (nuchal translucency – NT) i wizualizację kości nosowej (nasal bone – NB0). Dzięki połączeniu badań biochemicznych oraz USG współczynnik wykrywalności dla trisomi 21 chromosomu (zesp. Downa) osiąga 95 %. Zwiększona grubość NT koreluje także z innymi wadami chromosomowymi oraz wadami serca i dużych naczyń. Dzięki badaniom ultrasonograficznym I trymestru oprócz stwierdzenia ciąży mnogiej, określana jest kosmówkowość, która stanowi istotny czynnik rokowniczy w ciążach wielopłodowych.
4. Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży.
5. W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu).
6. Pomiędzy 18-24 wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.
7. Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.
W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie dostępu do badań prenatalnych umożliwiających wczesne wykrywanie wad wrodzonych.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych dla zrekrutowanej przez Lidera projektu grupy 600 kobiet przed 35 rokiem życia zgodnie z programem zdrowotnym województwa małopolskiego na lata 2018-2021:
Badanie prenatalne:
1. Wizyta konsultacyjna – kwalifikacja do badania.
2. Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży (przy długości ciemieniowo-siedzeniowej (crown-rump lenght – CRL) 45-84 mm wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation - FMF),
3. Badanie biochemiczne I trymestru ciąży – test PAPP-A ( oznaczenie poziomu białka A ciążowego oraz beta-hCG we krwi obwodowej ciężarnej). Badanie wykonywane jest również pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży i powinno być wykonane razem z badaniem USG zawierającym ocenę przezierności karkowej (nuchal translucency – NT) i wizualizację kości nosowej (nasal bone – NB0). Dzięki połączeniu badań biochemicznych oraz USG współczynnik wykrywalności dla trisomi 21 chromosomu (zesp. Downa) osiąga 95 %. Zwiększona grubość NT koreluje także z innymi wadami chromosomowymi oraz wadami serca i dużych naczyń. Dzięki badaniom ultrasonograficznym I trymestru oprócz stwierdzenia ciąży mnogiej, określana jest kosmówkowość, która stanowi istotny czynnik rokowniczy w ciążach wielopłodowych.
4. Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży.
5. W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu).
6. Pomiędzy 18-24 wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.
7. Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.
W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych).

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidujemy wykonanie badań dla następującej liczby kobiet w kolejnych latach:
2018 - 75,
2019 - 175,
2020 - 175,
2021 - 175.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zarejestrowany podmiot leczniczy wykazany w bazie https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
Gabinet dostosowany do przeprowadzenia powyższych badań.

Wiedza i doświadczenie

Lekarze specjaliści ginekologii i położnictwa z minimum 5-letnim doświadczeniem. Klinika z minimum 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług zdrowotnych w dziedzinie ginekologii.

Potencjał techniczny

Możliwość wykonania genetycznego USG, badania biochemicznych (PAPP-A, BETA-HCG, AFP, estriol) oraz badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmioty lecznicze posiadające zaplecze i doświadczenie w dziedzinie ginekologii zatrudniające lekarzy specjalizujących się w ginekologii.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kluczowym kryterium będzie cena brutto zamówienia, a najkorzystniejsza oferta pod względem ceny brutto zamówienia otrzyma 20 pkt, a każda następna będzie miała odejmowane 4 pkt.
Doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie ginekologii (+1 pkt. za rok).
Zatrudnianie lekarzy specjalistów ginekologii (+2 pkt. za lekarza).
Centrum miasta Krakowa (-1 pkt. za każdy kilometr od rynku głównego w linii prostej).
Godziny wieczorne (+1 pkt. za każdy dzień w tygodniu pracy po godzinie 18:00).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Adres

Aleja Kasztanowa 4a

30-227 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124241452

Fax

124241459

NIP

6762119263

Numer naboru

RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17
Liczba wyświetleń: 266