Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 100 licencji Microsoft® 365 A3 for faculty w modelu CSP

Data publikacji: 20.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2020

Numer ogłoszenia

1227944

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: biuro.projektow@dsw.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.projektow@dsw.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

pawel.bojko@dsw.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 234 492 lub 71 356 15 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 licencji Microsoft® 365 A3 for faculty w modelu CSP lub równoważnych (subskrypcja pakietu licencji, w tym m.in. subskrypcja systemu operacyjnego, subskrypcja pakietu biurowego, subskrypcja usługi zarządzania urządzeniami oraz tożsamością użytkowników) na okres 12 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 100 licencji Microsoft® 365 A3 for faculty w modelu CSP lub równoważnych (subskrypcja pakietu licencji, w tym m.in. subskrypcja systemu operacyjnego, subskrypcja pakietu biurowego, subskrypcja usługi zarządzania urządzeniami oraz tożsamością użytkowników) na okres 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia

100 licencji Microsoft® 365 A3 for faculty w modelu CSP lub równoważnych

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa licencji do 10.02.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

Adres

Wagonowa 9

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713582700

Fax

713582714

NIP

8942306269

Tytuł projektu

Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważnonego rozwoju Dolnego Śląska

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR05/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. sp.k.
ul. Śliwkowa 1
78-100 Niekanin
Data wpłynięcia oferty: 28.01.2020 godz. 9:59
Cena: 26 568,00 PLN
Liczba wyświetleń: 290