Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227408

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aplog.firma@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Pszenniak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Kod CPV

72244000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi prototypowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AP LOG ARTUR PSZENNIAK

Adres

Ogrody Przyjaciół 37/2

03-017 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601140904

NIP

9222967960

Tytuł projektu

Profesjonalne usługi doradcze szansą na wdrożenie logistycznej platformy giełdy transportowej firmy AP Log

Numer projektu

POIR.02.03.05-14-0076/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

C&C-Center Sp. z o.o.
ul. Tulipanowa 5, 35-604 Rzeszów
24.01.2020 r. godz. 12:27
463 200,00 PLN NETTO
Liczba wyświetleń: 81