Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224666

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający dokonuje aktualizacji w przedmiarze ogólnobudowalnym w pozycjach: dział 2.4. pozycje 106, 108 oraz dział 3.1.

Formularz oferty pozostaje bez zmian. Prosimy o złożenie ofert na podstawie bieżącej dokumentacji. Aktualne przedmiary w załączeniu.

W związku z korektą dokumentacji przedłużamy czas na złożenie ofert do dnia 24 stycznia 2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@agro-projects.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Odważna – Urbaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 093 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Pianowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

45213200-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42414210-6: Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGRO-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Kwiatowa 5

64-000 Pianowo

wielkopolskie , kościański

Numer telefonu

56 690 49 20

NIP

6981838756

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyposażenia do uprawy pieczarek przez firmę Agro-Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0296/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"Jar-Bud" Firma Usługowo-Remontowa Jarosław Daś, Widziszewo, ul. Podgórna 35, 64-000 Kościan
Data wpływu: 24.01.2020
Cena: 7 515 362,94 pln brutto
Liczba wyświetleń: 414