Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i wdrożenie Systemu IT do realizacji zleceń produkcyjnych klienta na ciągu technologicznym „Biesse” do produkcji blatów kastomizowanych

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1224196

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Grzegorzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 442 90 46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego do komunikacji z klientem, w celu realizacji zleceń na produkcję blatów kastomizowanych według technicznych wymogów klienta. Szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym ( załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Nowy Sącz Miejscowość: Nowy Sącz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAMINTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Węgierska 78

33-300 Nowy Sącz

małopolskie , Nowy Sącz

Numer telefonu

18 442 90 46

Fax

18 442 94 64

NIP

7343408419

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczych w postaci strukturalnego absorbera wilgoci połączeń meblowych w firmie Lamintex celem poprawy innowacyjności i konkurencyjności oferty produktowej.

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

COBUS ConCept International GmbH
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy
Cena: 130 708, 00 euro ( wg kursu NBP na dzień wypełnienia oferty: 553 522, 23 zł)
Data wpływu: 20.01.2020r, godz.13.31
Liczba wyświetleń: 137