Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów

Data publikacji: 03.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-11-2019

Numer ogłoszenia

1215369

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Fundacja „Pies Przewodnik”, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Fundacja „Pies Przewodnik”r, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10; 02-366 Warszawa.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do 10 listopada 2019r. do godz. 24:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kwolek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 274 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów dla psów, które będą szkolone przez fundację do pełnienia roli psów przewodników osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa jest realizowana w ramach projektu, którego celem głównym jest stworzenie warunków do
podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i
przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z
niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji
społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w
tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu
szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup pięciu zestawów akcesoriów dla psów, które będą szkolone przez fundację do pełnienia roli psów przewodników osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.
2) Jeden zestaw zawiera następujące akcesoria:
klatka kennelowa o wymiarach 92 x 60 x 66 cm +/- 5 cm (rozmiar L) – ilość 1,
obroża materiałowa szerokość 15 mm, rozmiar M – ilość 1
obroża skórzana lub parciana, obwód szyi 35-45 cm – ilość 1
smycz materiałowa prosta 15 mm, długość 120cm – ilość 1
smycz automatyczna M-L do 50 kg – dł. 5m taśma lub linka – ilość 1
miska metalowa na stojaku 2 x 1,6 l – ilość 1
saszetka na smaczki dla psa duża – ilość 1
obroża łańcuszkowa, długość od 45 do 55 cm – ilość 1
Legowisko typu dry bad lub o zbliżonych właściwościach, wielkość 100x150 cm– ilość 1
Legowisko prostokątne z kodury, wymiary 90x60 cm – ilość 1
Klatka transportowa samochodowa plastikowa, wymiary 82x51x61 cm +/- 5 cm – ilość 1
woreczki foliowe na psie odchody – 30 rolek
kong czarny M – ilość 1
zabawka-gryzak dla psa ekstremalnie trwała – ilość 1
zabawka kość gumowa 15 cm (twarda) – ilość 1,
szelki dla psa typu JULIUS-K9, waga 20 - 30 kg, obwód kl. piersiowej 65 do 85 cm (rozmiar 2) – ilość 1
szczotka trymer hakowy (zgrzebło) dł. x wys.: 7 x 18 cm – ilość 1
adresówka - ilość 1
3) Wymagania w stosunku do dostawcy:
- dostawa jednego zestawu akcesoriów opisanego w pkt. 2 pod wskazany adres,
- możliwość zakupu 5 zestawów z dostawą każdego zestawu pod inny adres na terenie Polski.
- czas dostawy maksymalnie pięć dni roboczych od złożenia zamówienia
- płatność przelewem po wystawieniu faktury


Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):, obejmujące niniejsze zamówienie:
19000000-6 - Skóra i wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne
19510000-4 - produkty z gumy
19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych
37525000-4 - balony i piłki do zabawy
33711610-6 - szampony
33711620-9 – grzebienie

Kod CPV

19000000-6

Nazwa kodu CPV

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyłonieniu Dostawcy, Zamawiający złoży formalne zamówienie, a dostawca powinien je zrealizować
w ciągu 5 dni roboczych. Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 20 listopada 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Warunki zmiany umowy

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączony wypełniony i podpisany Formularz Oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Wartość oferty zostanie wyliczona na podstawie średniej ceny w następujący sposób:
Suma przedstawionych cen za poszczególne produkty wymienione w Formularzu Oferty podzielona przez liczbę pozycji kosztowych.
2) Wybrany zostanie oferent, który spełni wymagania formalne i którego średnia cena za wszystkie produkty będzie najniższa.

Wykluczenia

zgodnie z załącznikiem "Zaproszenie do składania ofert na zakup akcesoriów"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PIES PRZEWODNIK

Adres

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

508375019

NIP

1182058200

Tytuł projektu

Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-APS1/18-00
Liczba wyświetleń: 161