Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

Data publikacji: 10.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2019

Numer ogłoszenia

1211267

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następujących terminach i lokalizacjach:

• 25-27.10.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 08-10.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 22-24.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 06-08.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 13-15.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 03-05.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 17-19.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 19.01.2020 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostaną podane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 21.10.2019 r.|

Dla każdego z terminów Wykonawca musi zapewnić 2 trenerów, którzy poprowadzą szkolenia
z nw. bloków tematycznych. Wykonawca zaproponuje, w jakim wymiarze czasowym zostaną zrealizowane poszczególne zagadnienia przy zachowanej łącznie puli na siedem terminów odpowiednio: Blok I: 32 h szkoleniowych i Blok II: 96 h szkoleniowych.


Blok I: 32 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Zarządzanie zespołem;
b. Praca zespołowa;
c. Warsztaty z wystąpień publicznych;
d. Komunikacja i Public Relations.

Blok II: 96 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Prawa autorskie;
b. Ochrona danych osobowych;
c. Lobbing;
d. Udział organizacji NGO’s w procesie legislacyjnym, współpraca z administracją;
e. Ekonomiczna analiza prawa;
f. Podstawy prawa cywilnego w działalności NGO's;
g. Dostęp do informacji publicznej;
h. Wolność gospodarcza;
i. Prawne aspekty elektromobilności.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze projektu (ul. Rakowiecka 1/3 lok 7, 02-517 Warszawa; biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00) lub elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: kontakt@instytutdebaty.pl do dnia 18.10.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@instytutdebaty.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Skiba, e-mail: andrzej.skiba@instytutdebaty.pl, tel. 796 913 013.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 913 013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następujących terminach i lokalizacjach:

• 25-27.10.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 08-10.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 22-24.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 06-08.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 13-15.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 03-05.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 17-19.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 19.01.2020 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostaną podane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 21.10.2019 r.

Dla każdego z terminów Wykonawca musi zapewnić 2 trenerów, którzy poprowadzą szkolenia
z nw. bloków tematycznych. Wykonawca zaproponuje, w jakim wymiarze czasowym zostaną zrealizowane poszczególne zagadnienia przy zachowanej łącznie puli na siedem terminów odpowiednio: Blok I: 32 h szkoleniowych i Blok II: 96 h szkoleniowych.


Blok I: 32 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Zarządzanie zespołem;
b. Praca zespołowa;
c. Warsztaty z wystąpień publicznych;
d. Komunikacja i Public Relations.

Blok II: 96 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Prawa autorskie;
b. Ochrona danych osobowych;
c. Lobbing;
d. Udział organizacji NGO’s w procesie legislacyjnym, współpraca z administracją;
e. Ekonomiczna analiza prawa;
f. Podstawy prawa cywilnego w działalności NGO's;
g. Dostęp do informacji publicznej;
h. Wolność gospodarcza;
i. Prawne aspekty elektromobilności.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU: ,,Zapytanie ofertowe NR 2-2019.PDF".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następujących terminach i lokalizacjach:

• 25-27.10.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 08-10.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 22-24.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 06-08.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 13-15.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 03-05.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 17-19.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 19.01.2020 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostaną podane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 21.10.2019 r.

Dla każdego z terminów Wykonawca musi zapewnić 2 trenerów, którzy poprowadzą szkolenia
z nw. bloków tematycznych. Wykonawca zaproponuje, w jakim wymiarze czasowym zostaną zrealizowane poszczególne zagadnienia przy zachowanej łącznie puli na siedem terminów odpowiednio: Blok I: 32 h szkoleniowych i Blok II: 96 h szkoleniowych.


Blok I: 32 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Zarządzanie zespołem;
b. Praca zespołowa;
c. Warsztaty z wystąpień publicznych;
d. Komunikacja i Public Relations.

Blok II: 96 h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe:
a. Prawa autorskie;
b. Ochrona danych osobowych;
c. Lobbing;
d. Udział organizacji NGO’s w procesie legislacyjnym, współpraca z administracją;
e. Ekonomiczna analiza prawa;
f. Podstawy prawa cywilnego w działalności NGO's;
g. Dostęp do informacji publicznej;
h. Wolność gospodarcza;
i. Prawne aspekty elektromobilności.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU: ,,Zapytanie ofertowe NR 2-2019.PDF".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

• 25-27.10.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 08-10.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 22-24.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 06-08.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 13-15.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 03-05.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 17-19.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 19.01.2020 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostaną podane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 21.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach Bloku I, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prelekcji lub innych zajęć z tematyki zarządzania,
c) doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: organizowania i zarządzania pracą w zespole lub sztuki wystąpień publicznych lub komunikacji i public relations.

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach Bloku II, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prelekcji lub innych zajęć z tematyki prawniczej,
c) doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: praw autorskich, ochrony danych osobowych, lobbingu, udziału organizacji NGO’s w procesie legislacyjnym i współpracy z administracją, ekonomicznej analizy prawa, prawa cywilnego w działalności NGO's, dostępu do informacji publicznej, wolności gospodarczej, prawnych aspektów elektromobilności (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.).

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków zostaną odrzucone.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach Bloku I, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prelekcji lub innych zajęć z tematyki zarządzania,
c) doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: organizowania i zarządzania pracą w zespole lub sztuki wystąpień publicznych lub komunikacji i public relations.

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach Bloku II, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prelekcji lub innych zajęć z tematyki prawniczej,
c) doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: praw autorskich, ochrony danych osobowych, lobbingu, udziału organizacji NGO’s w procesie legislacyjnym i współpracy z administracją, ekonomicznej analizy prawa, prawa cywilnego w działalności NGO's, dostępu do informacji publicznej, wolności gospodarczej, prawnych aspektów elektromobilności (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.).

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków zostaną odrzucone.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

BRAK

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
 w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.
 w zakresie zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/-czek do projektu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2019
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ z pliku ,,Zapytanie ofertowe NR 2-2019.PDF".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium Cena brutto (C) – waga 100%
Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Inne źródła finansowania

BRAK

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja dla Gdańska i Pomorza
ul. Bolesława Chrobrego 78a/1
80 - 414 Gdańsk

20 500, 00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 268