Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby przeprowadzenia promocji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”

Data publikacji: 26.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1202872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica do dnia 11.09.2019 roku do godziny 09:00 - formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w Urzędzie Gminy Kobylnica lub za pośrednictwem faksu 59 842 90 72 lub poczty elektronicznej kobylnica@kobylnica.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kobylnica@kobylnica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Skoczylas, e-mail: w.ziarkowska@kobylnica.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 59 842 90 70 wew. 257

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, tj.: ulotek (9000 szt.), folderów (3600 szt.) i map (2700 szt.), na potrzeby przeprowadzenia promocji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”, oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20 76 – 251 Kobylnica) oraz Partnerów (Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ul. Księdza Antoniego Kani 16a 76 - 248 Dębnica Kaszubska, Urząd Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 76 - 200 Słupsk, Urząd Miejski w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3 76 - 200 Słupsk, Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76 - 270 Ustka)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Kobylnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Materiały promocyjne na potrzeby przeprowadzenia promocji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”

Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie ulotki:
Format Zgodnie ze wzorem
Ilość stron 2
Papier 200 g + folia mat
Druk pełnokolorowy
Wersje językowe polska
Nakład 9 000 egzemplarzy
Projekt ulotki winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Partnerów przed jej wydrukiem.

2. Wykonanie folderu:
Format A5 po złożeniu
Ilość stron 32, w tym: Okładka 2 str. – Strona tytułowa 1 str. – Wstęp 2 str. – Ogólna charakterystyka projektu 2 str. – Charakterystyka Gmin 5 str. – Opis infrastruktury kajakowej 18 str. (w tym po 2 str. na przystanie/stanice oraz po 1 str. na przenoski) – Kontakt 1 str. – Mapa 1 str. (dopuszcza się format mapy A4 po rozłożeniu) – Okładka 2 str.
Papier 200 g + wybiórczy lakier UV
Papier okładka 300 – 350 g + wybiórczy lakier UV lub folia mat
Druk pełnokolorowy
Rodzaj łączenia szycie
Nakład 3 600 egzemplarzy
Wersje językowe polska
Projekt folderu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Partnerów przed jego wydrukiem.

3. Wykonanie mapy:
Format Zgodnie ze wzorem
Ilość stron 2
Papier wodoodporny
Druk pełnokolorowy
Nakład 2 700 egzemplarzy
Wersje językowe polska
Projekt mapy winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Partnerów przed jej wydrukiem.

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

UWAGA:
Ze względu na wielkość pliku załączniki nr 3 i 4 będzie on udostępniony po uprzednim kontakcie z osobą wskazaną do kontaktów w zapytaniu ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
1) zaprojektowanie materiałów promocyjnych - w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania zlecenia;
2) wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych - w terminie do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego oraz Partnerów projektów materiałów promocyjnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOBYLNICA

Adres

Główna 20

76-251 Kobylnica

pomorskie , słupski

Numer telefonu

598415912

Fax

598415912

NIP

8391719997

Tytuł projektu

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską

Numer projektu

RPPM.08.04.00-22-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szarek Wydawnictwo Reklama, ul. Grottgera 19, 76 - 200 Słupsk, oferta wpłynęła 11.09.2019 roku o godz. 08:50, cena brutto 28.609,80 zł.
Liczba wyświetleń: 146