Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu komputerowego.

Data publikacji: 19.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2019

Numer ogłoszenia

1201439

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie oferty w formie elektronicznej na adres biuro.projektow@dsw.edu.pl lub di@dsw.edu.pl bądź w wersji papierowej na adres Biura Projektu
do 27.08.2019
Miejsce składania ofert:
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Biuro Projektów
ul. Strzegomska 55, pok. 404
53-611 Wrocław
e-mail: biuro.projektow@dsw.edu.pl
lub
Dzieł Informatyzacji
ul. Strzegomska 55, pok. 109
53-611 Wrocław
di@dsw.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

di@dsw.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Bojko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 71 356 15 01 kom. 661 234 492

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegóły dotyczące sprzętu opisane są w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Modernizacja pracowni komputerowej na potrzeby kształcenia w ramach projektu Innowacyjna Uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Modernizacja ma na celu polepszenie jakości kształcenia studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Przedmiot zamówienia

1. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 15 szt.
2. Monitor LCD 24” z możliwością kalibracji sprzętowej – 15 szt.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu znajdują się w załączniku nr 1 (Zapytanie ofertowe)

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia - do 15.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w formularzu zapytania ofertowego.
Jakość towaru
Obsługa serwisowa i posprzedażowa (czas reakcji na zgłoszenie)
Czas dostarczenia towaru od momentu zamówienia
Gwarancja na sprzęt komputerowy
Cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

Adres

Wagonowa 9

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713582700

Fax

713582714

NIP

8942306269

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z215/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konrad Sp. Z o.o.
ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin
Data wpłynięcia oferty: 09.08.2019
Cena: 77 917,50 zł netto
Liczba wyświetleń: 512