Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu z dnia 14.08.2019 r.

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2019

Numer ogłoszenia

1201180

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego tj.98-200 Sieradz, Zamkowa 15 , w godzinach pracy to jest w godzinach 8.00-14.00
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy,
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Jaworska – Lisowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

438224040

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania to jest:
1) komputer stacjonarny: Internet/ Ethernet/profesjonalny system operacyjny
2) Urządzenie wielofunkcyjne
3) Toner do urządzenia wielofunkcyjnego - czarny
4) Drukarka kolorowa A3 autoduplex
5) toner do drukarki - Niebieski
6) toner do drukarki - Czerwony
7) toner do drukarki - Żółty
8) toner do drukarki - Czarny
9) projektor multimedialny
10) papier ksero A4 (opakowanie zbiorcze)
11) papier ksero A3

dla Zespołu Szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania to jest:
1) komputer stacjonarny: Internet/ Ethernet/profesjonalny system operacyjny
2) Urządzenie wielofunkcyjne
3) Toner do urządzenia wielofunkcyjnego - czarny
4) Drukarka kolorowa A3 autoduplex
5) toner do drukarki - Niebieski
6) toner do drukarki - Czerwony
7) toner do drukarki - Żółty
8) toner do drukarki - Czarny
9) projektor multimedialny
10) papier ksero A4 (opakowanie zbiorcze)
11) papier ksero A3

dla Zespołu Szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213300-8 Komputer biurkowy;
30216110-0 Skanery komputerowe;
30232000-4 Sprzęt peryferyjny;
30232110-8 Drukarki laserowe;
38652100-1 Projektory;
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i montaż towarów w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria opisane w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SIERADZKI

Adres

pl. Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

438220501

Fax

438227861

NIP

8272270396

Tytuł projektu

Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„INVAR PC MEDIA“ Sp. z o.o
Al. Pokoju 11c
98-200 Sieradz

cena: 16840,00 zł
dodatkowa gwarancja : 18 miesięcy ponad gwarancję producenta
Liczba wyświetleń: 216