Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja i obsługa targów Gitex Technology 2019 w ZEA w dniach 06- 10.10.2019r.

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2019

Numer ogłoszenia

1194309

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do dnia 19.07.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

comfortplus.sj@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Karoń

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup usługi noclegowej,
2. Transport i ubezpieczenie eksponatów,
3. Nabycie lub wytworzenie gadżetów,
4. Nabycie lub wytworzenie materiałów drukowanych,
5. Zakup baz danych,
6. Koszt projektu materiałów reklamowych,
7. Weryfikacja kontrahentów,
8. Nabycie materiałów informacyjnych,
9. Organizacja stoiska,
10. Transport i ubezpieczenie osób.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu: „Promocja oraz internacjonalizacja oferty VReady Sp. z o.o.” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Kod CPV

66512100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VREADY SP. Z O.O.

Adres

Braniborska 70

53-680 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

662669190

NIP

8971826824

Tytuł projektu

Promocja oraz internacjonalizacja oferty VReady Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0027/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małopolskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Pawlikowskiego 3/11, 31-127 Kraków
19.07.2019r. godz. 10:17
93 284,62 PLN
Liczba wyświetleń: 177