Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w ramach obozu integracyjnego dla uczestników projektu pt.: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2019

Numer ogłoszenia

1188930

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: a.nadgrabska@eswip.pl, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro w Olsztynie, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn lub pocztą tradycyjną na adres: Elbląskiego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro w Olsztynie, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie: 18.06.2019, godzina 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.nadgrabska@eswip.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Maria Nadgrabska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 903 547

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy zapewniającego zakwaterowania i wyżywienie uczestników projektu w łącznej licznie 84 osób w okresie trzech dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych i żywieniowych, rozliczenie zakupu usługi odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących w spotkaniu.
Usługa zakwaterowania i wyżywienia musi być realizowana w tym samym obiekcie. Usługa będzie zrealizowana w odległości do
150 km od Miasta Iława

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy zapewniającego zakwaterowania
i wyżywienie uczestników projektu w łącznej licznie 84 osób w okresie trzech dni.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy zapewniającego zakwaterowania i wyżywienie uczestników projektu w łącznej licznie 84 osób w okresie trzech dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych i żywieniowych, rozliczenie zakupu usługi odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących w spotkaniu.
Usługa zakwaterowania i wyżywienia musi być realizowana w tym samym obiekcie. Usługa będzie zrealizowana w odległości do
150 km od Miasta Iława.

Kod CPV

55270000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55310000-6 Restauracyjne usługi kelnerskie
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Druga połowa lipca 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące usługi zakwaterowania:
1. Usługa zakwaterowania i wyżywienia musi być realizowana w tym samym obiekcie. Usługa będzie zrealizowana w odległości do 150 km od Miasta Iława.
2. Obiekt powinien znajdować się w miejscu dogodnym w kontekście dojazdu publicznymi środkami lokomocji (autobusem, busem prywatnego przewoźnika lub pociągiem).
3. Obiekt musi zagwarantować miejsce noclegowe dla minimum 84 osób.
4. Zakwaterowanie dorosłych uczestników w pokojach dwuosobowych wg płci, zakwaterowanie może odbywać się
w pokojach przeznaczonych dla większej liczby osób, jednak liczba osób zakwaterowanych w pokoju nie może być większa niż 3(pokój 2 osobowy +dostawka dla dzieci). Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi łóżkami, w przypadku nieparzystej liczby uczestników zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania w cenie za osobę jak dla pozostałych osób, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania również dla osób ze zgłoszonymi niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi oraz dla przedstawiciela Zamawiającego. Pokoje muszą mieć bezpłatną możliwość dostawki dla dziecka do lat 7.
5. W przypadku konieczności zakwaterowania opiekuna Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na 3 dni przed planowanym terminem obozu.
6. Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym obiekcie.
7. Pokoje zostaną udostępnione w pierwszym dniu pobytu od godz. 8.00 i w ostatnim dniu pobytu do godziny 16.00 bez względu na obowiązującą w danym obiekcie dobę hotelową.
8. Obiekt musi dysponować pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9. Przy obiekcie musi być zlokalizowany bezpłatny parking dla autokaru/autokarów przewożących uczestników.
10. W godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek uczestnikom niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, itp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obiektu w trakcie zamówienia pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
12. W całym obiekcie na czas realizacji zadania obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Wymagania dotyczące usługi wyżywienia:
Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne, na które składają się:
1. Śniadanie (w drugim i trzecim dniu obozu) w formie stołu szwedzkiego dla 84 osób – bufet składający się z minimum 2 dań na ciepło do wyboru, pieczywa, wyboru wędlin, serów, nabiału, świeżych warzyw, płatków śniadaniowych/musli, napojów (kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, pakowana pojedynczo – co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona, soki 100 % - minimum 2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz niegazowana w nieograniczonej ilości), owoców, dodatków (mleko ciepłe i zimne, masło, itd.).
2. Obiady (w pierwszym, drugim i trzecim dniu obozu) w formie stołu szwedzkiego dla średnio 84 osób (różne menu na każdy dzień) zawierające minimum 2 rodzaje zup do wyboru, 2 rodzaje ciepłego dania głównego do wyboru (mięso, ryba, itp.), 2 rodzaje dodatku skrobiowego do wyboru (kasza, ziemniaki, makaron, itp.), 2 rodzaje sałatek lub surówek do wyboru, 2 rodzaje deseru do wyboru, napoje (minimum): kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, pakowana pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona), soki 100 % minimum 2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości, dodatki (pieczywo, sosy, itp.).
3. Bufet kawowy całodzienny uzupełniony bez ograniczeń dla 84 osób, składający się z: kawy naturalnej i rozpuszczalnej, herbaty ekspresowej, pakowanej pojedynczo (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona), ciast (minimum 2 rodzaje), ciastek bufetowych (różne rodzaje), mleka, cukru, cytryny, soków 100% - minimum 2 rodzaje, wody mineralnej niegazowej/gazowanej, owoców.
4. Kolacja (w pierwszym i drugim dniu obozu) w formie stołu szwedzkiego dla 84 osób, bufet składający się z minimum 2 dań na ciepło do wyboru, pieczywa, wyboru wędlin, serów, nabiału, świeżych warzyw oraz napojów (kawa naturalna i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, pakowana pojedynczo – co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna i 1 zielona, soki 100 % minimum 2 rodzaje, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości), owoce, dodatki (mleko, masło, itd.).

5. Pozostałe wymagania co do usługi wyżywienia:
a) posiłki powinny być przygotowane z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia, utrzymywane we właściwej temperaturze przez cały czas ich serwowania, podane na zastawie z kompletem sztućców metalowych. Zastawa stołowa powinna być czysta, nieuszkodzona (niewyszczerbiona) oraz wysterylizowana. Nie dopuszcza się stosowania zastawy i sztućców wykonanych z tworzyw sztucznych, np. plastiku, styropianu, papieru, itp.;
b) godziny serwowania posiłków dostosowane muszą być do ramowego programu pobytu dostarczonego Wykonawcy nie później niż 3 dni przed terminem realizacji obozu;
c) miejsce serwowania głównych posiłków (śniadanie, obiady, kolacja) powinno znajdować się w tym samym obiekcie co miejsce noclegu;
d) Wykonawca zapewni stoliki w liczbie umożliwiającej spożycie wszystkich posiłków (z wyjątkiem przerw kawowych) w pozycji siedzącej;
e) gorąca woda do kawy i herbaty serwowana będzie z termosów lub podgrzewaczy elektrycznych;
f) dania i desery mają być dostosowane do diety wegetariańskiej, wegańskiej lub innej każdorazowo podanej przed rozpoczęciem obozu. Zamawiający poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem obozu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena usługi [C] 80%
Doświadczenie [D] 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Adres

Związku Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

552362716

Fax

552353388

NIP

5781091298

Tytuł projektu

Powiat iławski stawia na rodzinę

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0016/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie ofertowe 6/RZ/ZO/2019 -unieważnienie.

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w ramach obozu integracyjnego dla uczestników projektu pt.: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 122