Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem mieszkania dla 3 stażystów na okres 4 tygodni (sierpień) - Brzeg Dolny

Data publikacji: 03.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1188489

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Osobiście w: Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki , 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, pok.735
b) Przesłać na adres: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki , 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, pok.735
c) W wersji elektronicznej na email: acudak@polsl.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej musi stanowić skan oferty podpisanej przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Zamawiającego o takie potwierdzenie celem uzyskania informacji o jej złożeniu pod rygorem przyjęcia, że oferta nie została złożona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

acudak@polsl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Cudak-Tutajewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

032-237-27-57

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem mieszkania dla 1 stażysty na okres 4 tygodni (sierpień) - Brzeg Dolny

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem mieszkania dla stażysty, odbywającego staż w okresie 01.08.2019 do 31.08.2019 w ramach projektu ,, Wspierania konkurencyjności absolwentów kierunku Biotechnologia na rynku pracy poprzez wysokiej jakości staże zawodowe – BIOSTART" w Brzegu Dolnym, w lokalizacji umożliwiającej dogodny dojazd do miejsca odbywania stażu środkami komunikacji miejskiej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wynajem mieszkania dla 3 stażystów odbywających staż w okresie 01.08.2019 do 31.08.2019 w ramach projektu ,, Wspierania konkurencyjności absolwentów kierunku Biotechnologia na rynku pracy poprzez wysokiej jakości staże zawodowe – BIOSTART" w Brzegu Dolnym, w lokalizacji umożliwiającej dogodny dojazd do miejsca odbywania stażu (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny) środkami komunikacji miejskiej.
Umowa najmu zawarta będzie na piśmie pomiędzy wynajmującym a Politechniką Śląską i zawarta będzie na okres trwania stażu , tj. od 01.08.2019 do 31.08.2019. Cena najmu musi obejmować opłaty za media (ogrzewanie, prąd, zimna i ciepła woda, Internet, gaz – jeśli występuje. Czynsz/Płatność dokonana będzie przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
Wynajmujący musi posiadać prawo do wynajmowania przedmiotowego mieszkania.
Mieszkanie oddawane do wynajęcia musi być w dobrym stanie i nadawać się do natychmiastowego oddania go do użytkowania najemcy. W dniu oddania do użytkowania musi być czyste i uporządkowane. Mieszkanie musi być umeblowane (wyposażone co najmniej w łóżko, szafę, stół, krzesło), posiadać przynajmniej jeden pokój, w pełni funkcjonalną kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę z toaletą i wanną/prysznicem. W mieszkaniu musi być sprawne i czynne ogrzewanie (zapewniające odpowiednią do mieszkania temperaturę przez całą dobę), ciepła i zimna woda oraz prąd.

Kod CPV

70210000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zawarcie umowy najmu do 24.07.2019
Okres najmu 01.08.2019 -31.08.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Składający ofertę musi posiadać prawo do wynajmowania przedmiotowego mieszkania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz oferty
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym;
- Charakterystykę mieszkania, zawierającą co najmniej adres, powierzchnię, ilość pomieszczeń, umeblowanie;
- 2 poglądowe zdjęcia mieszkania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt.
Cena C-max 75 pkt.
Odległość O – max 25 pkt.
Ocena = C+O
C: 75 pkt. – oferta z najniższą ceną; pozostałe wyliczone wg wzoru:
cena najniższa/cena badana x 75 pkt.
O: odległość w linii prostej pomiędzy adresem wynajmowanego mieszkania a ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
do 2 km: 25 pkt.
>= 2 i <3 km: 20 pkt,
>=3 i <4 km: 15 pkt.
.= 4 i <5 km: 10 pkt.
>= 5 i <7 km: 5 pkt.
>= 7 km: 0 pkt.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Adres

Akademicka 2A/1

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

322371000

Fax

322371000

NIP

6310200736

Tytuł projektu

Wspieranie konkurencyjności absolwentów kierunku Biotechnologia na rynku pracy poprzez wysokiej jakości staże zawodowe - BIOSTART

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-S115/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 142