Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania bazodanowego wraz z wdrożeniem oraz opieką posprzedażową.

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187720

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. do godziny 11.00.
Oferty można składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sereda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 430 60 23 w. 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na program bazodanowy oraz dostawa backendu galerii internetowej kolekcji fotografii w wersji polskiej i angielskiej, łączącego się po API z programem bazodanowym i pobierającego z niego wybrane informacje.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na program bazodanowy oraz dostawa backendu galerii internetowej kolekcji fotografii w wersji polskiej i angielskiej, łączącego się po API z programem bazodanowym i pobierającego z niego wybrane informacje.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w zaproszeniu do składania ofert, załączonym do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

48610000-7

Nazwa kodu CPV

Systemy baz danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72212610-8 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy opis w zaproszeniu do składania ofert, złączonym do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Szczegółowy opis w treści zaproszenia do składania ofert, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE

Adres

Krakowska 46

31-066 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124306023

Fax

124306330

NIP

9441503752

Tytuł projektu

Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Numer projektu

RPMP.02.01.02-12-0968/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MobileMS sp. z o.o., ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź, cena oferty 98 400 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 189