Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie do matematycznych obliczeń symbolicznych

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187662

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin lub na adres e-mail: m.szatkowska@pollub.pl do godz. 12:00 w dniu 13.06.2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.szatkowska@pollub.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Szatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81538 46 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Program - wszechstronne środowisko realizacji obliczeń matematycznych, modelowania i wizualizacji danych, projektowania, składu dokumentu technicznego i szukania rozwiązań w wielu dziedzinach nauki i techniki. Program umożliwiający m.in. obliczenia symboliczne, szybkie obliczenia numeryczne, dowolna dokładność obliczeń, wygodny interfejs użytkownika, wieloplatformowość, możliwość równoległych obliczeń, bogate możliwości wizualizacji 2D i 3D.

Przedmiot zamówienia dotyczy 10 stanowisk z bezterminową licencją network i minimum 3-letnim kontraktem serwisowym

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu Mechanika- międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy 10 stanowisk z bezterminową licencją network i minimum 3-letnim kontraktem serwisowym.

Program będący przedmiotem zamówienia to wszechstronne środowisko realizacji obliczeń matematycznych, modelowania i wizualizacji danych, projektowania, składu dokumentu technicznego i szukania rozwiązań w wielu dziedzinach nauki i techniki. Program umożliwiający m.in. obliczenia symboliczne, szybkie obliczenia numeryczne, dowolna dokładność obliczeń, wygodny interfejs użytkownika, wieloplatformowość, możliwość równoległych obliczeń, bogate możliwości wizualizacji 2D i 3D.
Program do wykonywania obliczeń symbolicznych i numerycznych.
Cechy:
• szeroki zakres obliczeń symbolicznych i numerycznych
• algorytmy sterowania dokładnością obliczeń
• możliwość obliczeń numerycznych z dowolnie wybraną ilością cyfr znaczących
• rozbudowane palety symboli
• palety własne użytkownika
• tradycyjna notacja matematyczna na wejściu i wyjściu komend
• wszechstronna edycja dokumentu
• możliwość tworzenia dokumentów interaktywnych
• wszechstronne procedury eksportu grafiki
• zapis dokumentu w formacie TEX oraz HTML/Math ML
Możliwości obliczeniowe i wizualizacyjne:
Oprogramowanie umożliwiające wykonywania obliczeń symbolicznych i numerycznych. Możliwości graficzne oraz edycyjne ma stanowić kompleksowe środowisko obliczeń technicznych.
Różnorodność procedur obliczeniowych.
Program ma stanowić środowisko obliczeniowe najbardziej rozbudowane w procedury obliczeniowe tak w zakresie rachunku symbolicznego jak i procedur numerycznych. Środowiska obliczeniowe bazujące na module głównym i zestawie dodatkowych modułów. Program, który do realizacji nawet najbardziej zaawansowanych obliczeń nie wymaga żadnych dodatkowych modułów obliczeniowych. Cała aparat matematyczny niezbędny bez względu na charakter analizowanego problemu zawarty jest w środowisku programu.
Prezentacje graficzne.
Zaimplementowane procedury wizualizacji 2D i 3D z możliwością programowej ingerencji w każdy szczegół rysunku. Elementy interaktywnej ingerencji w treść grafiki mają pozwalać dodatkowo wzbogacić przekaz informacji.
Symboliczne rozwiązywanie problemów.
Symboliczne rozwiązywanie problemów, traktowane jako obliczenia z nieskończoną precyzją. Każdy wynik obliczeń symbolicznych może z łatwością być zamieniony na wartość numeryczną z dowolną liczbą cyfr znaczących.
Dokładność obliczeń numerycznych
Liczbę cyfr znaczących wyniku obliczeń numerycznych wybiera użytkownik, ograniczeniem jest tylko dokładność danych wejściowych, gdyż program w trakcie realizacji algorytmów obliczeń numerycznych śledzi dokładność wyników na każdym ich etapie.

Kod CPV

48190000-6

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto w PLN

Wykluczenia

Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA LUBELSKA

Adres

Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815384375

Fax

815384580

NIP

7120104651

Tytuł projektu

Mechanika- międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej

Numer projektu

POWR.03.02.00-00-I017/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gambit COiS Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/22, 31-564 Kraków
Data wpłynięcia 11.06.2019
Cena brutto 73492,50zł
Liczba wyświetleń: 163