Strona główna
Logo unii europejskiej

Chłodnica gazu

Data publikacji: 22.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2019

Numer ogłoszenia

1186470

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dawid.laskowski@cryosc.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Laskowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 527 333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa nowej chłodnicy gazu zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa nowej chłodnicy gazu zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa nowej chłodnicy gazu zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Kod CPV

42513290-4

Nazwa kodu CPV

Przemysłowe urządzenia chłodnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CRYO-SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Duńska 9

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

577527333

NIP

8943067051

Tytuł projektu

Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące technologii opracowania innowacyjnej komory hybrydowej i elektrycznej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1225/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 62