Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

1186032

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA!
Ze względu na krótki czas zadanych pytań, przez zakończeniem terminu składania ofert , zostaje wydłużony czas składania ofert do części II laptopy i sprzęt biurowy do dnia 07.06.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1530. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/6/2019/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/6/2019/EZU”,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac. Szczegółowy opis urządzeń znajduje się w Załączniku Nr 1 szczegółowy opis zamówienia-ZSP/6/2019/EZU.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
L.p Nazwa Ilość szt.
Część I – narzędzia i urządzenia warsztatowe
1 Kombinezon, filtry, gogle, maska, rękawice do oprysków 3
2 miernik wiatru (wiatromierz) 1
3 Miarka zwijana 1
4 Dalmierz laserowy 1
5 myjka ultradźwiękowa 1
6 pistolet do pompowania kół z manometrem 2
7 halogen przenośny (lampa LED) 1
8 zestaw kluczy żabek 1
9 Suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych 1
10 hydrauliczna giętarka do rur 1
11 klucz pneumatyczny udarowy 1
12 Miernik grubości lakieru 1
13 poziomica laserowa laser + statyw 1
14 Kabel zasilający i adapter TRUCK/OHW dla NAVIGATOR TXTs 1
15 Podpory montażowe 6 t 2
16 Podpory montażowe 2 t 2
17 Podpory demontażowe 6 t 4
18 Taboret warsztatowy na kółkach 25
19 Opalarka elektryczna 1
20 Spawarka do plastiku 1
21 Termometr na podczerwień 1
22 klucz pneumatyczny udarowy 1450 Nm, 1/2" 1
23 klucz pneumatyczny 1/2" mini 1
24 zestaw ciężarki nabijane ołowiane do felg stalowych 5-30g 2
25 100 pasków ciężarków klejonych 3
26 wąż pneumatyczny na sprężone powietrze zwijak
5
27 Noże tokarskie 16x16 mm 2
28 Wózek spawalniczy 1
29 Wciągnik łańcuchowy ręczny 1
30 Lampa warsztatowa 2
31 Wózek serwisowy 1
32 podkładka do dysków fibrowych 2
33 dysk fibrowy 40
34 Czujnik zegarowy do cylindrów 1
35 Przyłbica spawalnicza samościemniająca 7
36 Klucz pneumatyczny, udarowy 3/4" 1630Nm 1
37 maska lakiernicza +
filtr węglowy+
filtr wstępny przeciwpyłowy + pokrywy filtrów przeciwpyłowych 2 + 20+
1 +
4
38 nakiełki Cobalt 3
39 nakiełki 3,15x8,0mm 3
40 noże tokarskie 20x20 mm 2
41 Szafka narzędziowa 3
42 Elektrody spawalnicze 3,2 mm 2
43 Elektrody spawalnicze 4 mm 2
44 Ściągacz bezwładnościowy do łożysk 1
45 Wakuometr 1
46 Tester ciśnienia oleju 1
47 Tester płynu chłodniczego (refraktometr) 1
48 Tester ciśnienia sprężania diesel 1
49 Tester miernik płynu hamulcowego 1
50 Tester pomiaru ciśnienia układu chłodniczego 1
51 Tester szczelności cylindrów silników 1
52 Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym 1
53 Grzechotka pneumatyczna 2
54 Młotek pneumatyczny - zestaw 1
55 Klucz do kół przekładniowy 1
56 Okulary ochronne 25
57 Tarcza do cięcia metalu 125x1,2mm 25
58 Tarcza do cięcia metalu 180x1,6 mm 10
59 Tarcza do ciecia metalu 230x2,0 mm 10
60 Urządzenia do diagnostyki układu paliwowego Common Rail 1
61 Towotnica pneumatyczna 1
62 Smarownica pneumatyczna 1
63 Socjalna szafa bhp 7
64 Zestaw ściągaczy do wtryskiwaczy w silnikach diesla 1
65 ściernica kulista PUMEKS do szorstkowania opon 2
66 Zestaw pneumatyczny lakierniczy 1
67 Rozpierak hydrauliczny 1
68 Nitownica pneumatyczna 1
69 Nitownica do nitonakrętek - adapter na wkrętarkę 1
70 Nitownica do nitonakrętek M3-M12 1
71 Drut spawalniczy migomat 0,8 5kg 2
72 Drut spawalniczy migomat 0,8 15kg 2
73 Endoskop - kamera inspekcyjna 1

Część II – laptopy i sprzęt biurowy
1 Komputer laptop 10
2 Projektor multimedialny 2
3 Switch 2
4 Router Wi-Fi 2
5 Urządzenie wielofunkcyjne 1

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zakupu i dostawy: do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jak do 18.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4. Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
4.1. cena – waga 90% (maksymalnie możliwych do uzyskania 90 pkt.);
4.2. termin dostawy – waga 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.);
10 pkt. jeżeli sprzęt zostanie dostarczony w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;
5 pkt. jeżeli sprzęt zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

nazwa: Marchewka Spółka Cywilna, ul. 1 Maja 20, 22-335 Żółkiewka, NIP 564-918-272, Tel. 509918272 - Część I
data: 31.05.2019
cena: 36387,50 zł

nazwa: ALLTECH spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, NIP 774-001-38-94, Tel. 243662077 - Część II
data: 31.05.2019
cena: 23405,19 zł
Liczba wyświetleń: 226