Strona główna
Logo unii europejskiej

ROPS.PSO.3321.US.35.2019 - Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

1185723

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 28 maja 2019 roku, o godzinie 10.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@rops-katowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

- Patrycjusz Kornas, Katarzyna Reclik, tel. 032 730 68 72, e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl, pokój 213 - w sprawach procedury,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048327306872

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część I – obsługa spotkań na terenie miejscowości Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Bielsko-Biała. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część II – obsługa spotkań na terenie miejscowości Cieszyn:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Cieszyn. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część III – obsługa spotkań na terenie miejscowości Lubliniec:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Lubliniec. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część IV – obsługa spotkań na terenie miejscowości Tarnowskie Góry:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Tarnowskie Góry. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Część I: na terenie miejscowości Bielsko Biała, Część II: na terenie miasta Cieszyn, Część III: na terenie miasta Lubliniec, Część IV: na terenie miejscowości Tarnowskie Góry, Część V: na terenie miejscowości Zawiercie, Część VI: na terenie miejscowości Żory, Część VII: na terenie miejscowości Częstochowa, Część VIII: na terenie miejscowości Rybnik.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizacji projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin zaplanowano organizację spotkań edukacyjnych adresowanych do przedstawicieli instytucji z terenu gmin i powiatów biorących udział w projekcie oraz spotkań inicjujących powstanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych. Z uwagi na realizację spotkań bezpośrednio w gminach biorących udział w projekcie, jak również długości tych spotkań istnieje potrzeba wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą cateringową. Zakłada się, że realizacja przedmiotowych działań przyczyni się do osiągnięcia celów projektu oraz umożliwi sprawne przeprowadzenie fazy II (wdrożeniowej).

Przedmiot zamówienia

Część VII - obsługa spotkań na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, w tym:
a) dwóch spotkań jednodniowych - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej dla ok. 20 uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie) w godz. ok. 9:00 – 15:00 oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad,
b) dwóch spotkań jednodniowych - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej dla ok. 20 uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie) w godz. ok. 9:00 – 15:00 oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa,
c) jednego spotkania dwudniowego dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), liczącej ok. 20 osób, w godz. ok. 8.00 – 16:00 w każdym dniu. Usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Częstochowa. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część VIII - obsługa spotkań na terenie miejscowości Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, w tym:
a) jednego spotkania jednodniowego - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej dla ok. 20 uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie) w godz. ok. 9:00 – 15:00 oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad,
b) dwóch spotkań jednodniowych - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej dla ok. 20 uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie) w godz. ok. 9:00 – 15:00 oraz wyżywienie, na które składa się przerwa kawowa,
c) jednego spotkania dwudniowego dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), liczącej ok. 20 osób, w godz. ok. 8.00 – 16:00 w każdym dniu. Usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Rybnik. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.

Kod CPV

79951000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania seminariów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Część I – obsługa spotkań na terenie miejscowości Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Bielsko-Biała. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część II – obsługa spotkań na terenie miejscowości Cieszyn:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Cieszyn. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część III – obsługa spotkań na terenie miejscowości Lubliniec:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Lubliniec. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część IV – obsługa spotkań na terenie miejscowości Tarnowskie Góry:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Tarnowskie Góry. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.
Część V – obsługa spotkań na terenie miejscowości Zawiercie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 20 osób, zgodnie
z poniższymi wytycznymi :
a) jedno spotkanie - usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania - usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Zawiercie. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I - VIII: W okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

11) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.


12) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
c. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
e. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
13) Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych
w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
14) Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5. W skład oferty muszą wchodzić:
a) Podpisany i wypełniony Formularz ofertowy, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
c) Podpisane i wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena oferty - 90%
Aspekt społeczny - 10 %
3) Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:
- KRYTERIUM Cena oferty:
Cena oferty z najniższą ceną
C = ---------------------------------------------- x 90
Cena oferty ocenianej
C = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena oferty”
- KRYTERIUM Aspekt społeczny:
Zamawiający, w ramach tego kryterium, przyzna Wykonawcy 10,00 punktów na podstawie informacji zawartej
w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca uzyska 10,00 punktów w przypadku zadeklarowania, iż w realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie uzupełni pola dotyczącego aspektu społecznego lub gdy zadeklaruje, że nie zaangażuje co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnościami do realizacji niniejszego przedmioty zamówienia, wówczas otrzyma 0,00 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = C + D
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt.)
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 90 pkt.)
D – liczba punktów przyznana za kryterium „Aspekt społeczny” (maksymalnie 10 pkt.)

6) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
7) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilka ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
8) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilka ofert z taką samą ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tej oferty, która wpłynęła jako pierwsza spośród ofert najkorzystniejszych.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział V niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Adres

Modelarska 10

40-142 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

327306868

Fax

327306869

NIP

9542331531

Tytuł projektu

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0209/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I – obsługa spotkań na terenie miejscowości Bielsko-Biała:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
„ZIAD BIELSKO-BIAŁA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
Cena oferty: 2.500,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019 r. godz. 09:39

Część II – obsługa spotkań na terenie miejscowości Cieszyn:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
„LIBURNIA HOTEL & SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
Cena oferty: 1.650,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019 r. godz. 15:08

Część III – obsługa spotkań na terenie miejscowości Lubliniec:
Postępowanie w części III zamówienia zostaje unieważnione – nie złożono żadnej oferty.

Część IV – obsługa spotkań na terenie miejscowości Tarnowskie Góry:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
FIRMA PHU „KAN JAN” KANDORA JAN
ul. Inwalidów Wojennych 72, 41-940 Piekary Śląskie
Cena oferty: 2.140,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019 r. godz. 10:03

Część V – obsługa spotkań na terenie miejscowości Zawiercie:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
INWEST – HOTEL – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wierzbowa 6
42-400 Zawiercie
Cena oferty: 2.190,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 28.05.2019 r. godz. 09:15

Część VI – obsługa spotkań na terenie miejscowości Żory:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
„ALKAT” S.C. Alicja Lazar-Biela, Katarzyna Lazar
ul. Męczenników Oświęcimskich 20
44-240 Żory
Cena oferty: 2.590,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019 r. godz. 18:34

Część VII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Częstochowa:
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
LA STRADA E. BILL P. KUJAWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Aleja Wojska Polskiego 110A, 42-200 Częstochowa
Cena oferty: 6.800,00 zł brutto
Data wpłynięcia oferty: 27.05.2019 r. godz. 15:36

Część VIII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Rybnik:
Postępowanie w części VIII zamówienia zostaje unieważnione – nie złożono żadnej oferty w wyznaczonym terminie.
Liczba wyświetleń: 199