Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja targów w związku z udziałem Wnioskodawcy w targach: Web Summit 2019/ Slush 2019/ Techcrunch Disrupt 2019 – Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185564

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Skorygowano Zapytanie ofertowe - korekty drobnych omyłek pisarskich.

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

columb.technologies.gtb@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Latuszek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W skład usługi wchodzić będzie:
1. Działania związane z targami Web Summit odbywającymi się w dniach 04-07.11.2019:
a. Transport i ubezpieczenie osób
b. Podróż służbowa pracowników
c. Transport i ubezpieczenie eksponatów

2. Działania związane z targami Slush odbywającymi się w dniach 21-22.11.2019:
a. Transport i ubezpieczenie osób
b. Podróż służbowa pracowników
c. Transport i ubezpieczenie eksponatów

3. Działania związane z targami Techcrunch Disrupt 2019 odbywającymi się w dniach 02 04.10.2019:
a. Transport i ubezpieczenie osób
b. Podróż służbowa pracowników
c. Transport i ubezpieczenie eksponatów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu: „Promocja oraz internacjonalizacja oferty Columb Technologies SA” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przedmiot zamówienia

AD. 1
a) Transport dla 3 osób na miejsce i z powrotem do kraju: Portugalia
Zakup biletów lotniczych dla 3 osób na trasie Wrocław – Lizbona - Wrocław, ilość przesiadek – maksymalnie 1. Cena musi zawierać opłatę za bagaż rejestrowany, możliwość zmiany osób na bilecie do 3 dni przed wylotem, możliwość zmiany godziny/daty wylotu do 3 dni przed wylotem.
Zakup ubezpieczenia dla 3 osób w związku z targami: Web Summit
b) Zakup usługi noclegowej dla 3 przedstawicieli firmy na 6 nocy, hotel minimum 3- gwiazdkowy lub inny obiekt o równoważnym standardzie zatwierdzony ostatecznie przez Zamawiającego. Hotel powinien się znajdować w odległości od miejsca odbywania się targów max. 3 km oraz posiadać bezpłatny dostęp do WI- FI. Cena musi zawierać możliwość zmiany hotelu do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu, możliwość zmiany ilości pokoi do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu.
c) Koszt transportu i ubezpieczenie eksponatów na targi Web Summit, w kraju: Portugalia.
W ramach tego zadania będą transportowane i ubezpieczane następujące eksponaty: Wyposażenie stoiska Panel MPG, materiały reklamowe.
AD. 2
a) Transport dla 3 osób na miejsce i z powrotem do kraju: Finlandia
Zakup biletów lotniczych dla 3 osób na trasie Wrocław – Helsinki - Wrocław, ilość przesiadek – maksymalnie 1. Cena musi zawierać opłatę za bagaż rejestrowany, możliwość zmiany osób na bilecie do 3 dni przed wylotem, możliwość zmiany godziny/daty wylotu do 3 dni przed wylotem.
Zakup ubezpieczenia dla 3 osób w związku z targami: Slush
b) Zakup usługi noclegowej dla 3 przedstawicieli firmy na 4 nocy, hotel minimum 3- gwiazdkowy lub inny obiekt o równoważnym standardzie zatwierdzony ostatecznie przez Zamawiającego. Hotel powinien się znajdować w odległości od miejsca odbywania się targów max. 3 km oraz posiadać bezpłatny dostęp do WI- FI. Cena musi zawierać możliwość zmiany hotelu do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu, możliwość zmiany ilości pokoi do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu.
c) Koszt transportu i ubezpieczenie eksponatów na targi Slush, w kraju: Finlandia.
W ramach tego zadania będą transportowane i ubezpieczane następujące eksponaty: Wyposażenie stoiska Panel MPG, materiały reklamowe.
AD. 3
a) Transport dla 3 osób na miejsce i z powrotem do kraju: USA
Zakup biletów lotniczych dla 3 osób na trasie Wrocław – San Francisco - Wrocław, ilość przesiadek – maksymalnie 1. Cena musi zawierać opłatę za bagaż rejestrowany, możliwość zmiany osób na bilecie do 3 dni przed wylotem, możliwość zmiany godziny/daty wylotu do 3 dni przed wylotem.
Zakup ubezpieczenia dla 3 osób w związku z targami: Techcrunch Disrupt.
b) Zakup usługi noclegowej dla 3 przedstawicieli firmy na 5 nocy, hotel minimum 3- gwiazdkowy lub inny obiekt o równoważnym standardzie zatwierdzony ostatecznie przez Zamawiającego. Hotel powinien się znajdować w odległości od miejsca odbywania się targów max. 3 km oraz posiadać bezpłatny dostęp do WI- FI. Cena musi zawierać możliwość zmiany hotelu do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu, możliwość zmiany ilości pokoi do 3 dni przed pierwszym dniem pobytu.
c) Koszt transportu i ubezpieczenie eksponatów na targi Techcrunch Disrupt, w kraju: USA.
W ramach tego zadania będą transportowane i ubezpieczane następujące eksponaty: Wyposażenie stoiska Panel MPG, materiały reklamowe.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COLUMB TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Łubinowa 1F/7

52-210 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717878007

NIP

8992630753

Tytuł projektu

Promocja oraz internacjonalizacja oferty Columb Technologies SA

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Anulowane.
Liczba wyświetleń: 198