Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych placówek wsparcia dziennego w Opolu oraz 2 opiekunów – pracowników placówek wsparcia dziennego w Opolu.

Data publikacji: 16.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2019

Numer ogłoszenia

1185404

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Miasta Opola
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4, pok 14
45-015 Opole

Sposób składania ofert opisany został w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.mazur@um.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Mazur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 44-35-753 (pon. - pt. 8.00 - 15.30, czw. 8.00 - 17.00, pt. 8.00-14.00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych placówek wsparcia dziennego w Opolu oraz 2 opiekunów – pracowników placówek wsparcia dziennego w Opolu.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części.
I część realizowana w terminie czerwiec-lipiec 2019r. oraz II część realizowana w terminie wrzesień-październik 2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy/ów przedmiotu zamówienia tj. Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych placówek wsparcia dziennego w Opolu oraz 2 opiekunów – pracowników placówek wsparcia dziennego w Opolu w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-16-0020/17-00 pt. „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych placówek wsparcia dziennego w Opolu oraz 2 opiekunów – pracowników placówek wsparcia dziennego w Opolu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, tj.:
Część I:
1) organizacja wycieczki autokarowej: Krasiejów – Park Nauki i Rozrywki (kompleksowo).
2) organizacja wycieczki autokarowej: Wrocław – Afrykanarium i Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”.
3) organizacja wycieczki autokarowej: Żory - Amerykański Park Rozrywki TwinPigs.
4) organizacja dwóch (2) wycieczek autokarowych: Wrocław – tunel aerodynamiczny.
5) organizacja wycieczki autokarowej: Warszawa – Centrum Nauki Kopernik (w tym Planetarium).
6) organizacja dwóch (2) wycieczek autokarowych: Szczawnica – spływ pontonowy Dunajcem oraz Białka Tatrzańska – Terma Bania (strefa zabawy i relaksu).
7) organizacja wycieczki autokarowej: Kraków – Zamek Wawel oraz Katedra, Wieliczka - Kopalnia Soli.
8) organizacja wycieczki autokarowej: Złoty Stok – Kopalnia Złota (kompleksowo) i Kłodzko – Twierdza Kłodzko.
9) organizacja wycieczki autokarowej: Zamek Grodziec.

Część II
1) organizacja wycieczki autokarowej: Wrocław – Afrykanarium i Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”.
2) organizacja wycieczki autokarowej: Żory - Amerykański Park Rozrywki TwinPigs.
3) organizacja dwóch (2) wycieczek autokarowych: Wrocław – tunel aerodynamiczny i park wodny (Aquapark).
4) organizacja wycieczki autokarowej: Warszawa – Centrum Nauki Kopernik (w tym Planetarium).
5) organizacja dwóch (2) wycieczek autokarowych: Ruda Śląska- park wodny Aquadrom.
6) organizacja wycieczki autokarowej: Kraków – Zamek Wawel oraz Katedra, Wieliczka - Kopalnia Soli.
7) organizacja wycieczki autokarowej: Wrocław – ogród zoologiczny i ogród botaniczny.
8) organizacja wycieczki autokarowej: Mościska – Farma Iluzji.
9) organizacja wycieczki autokarowej: Olszowa - Park Miniatur, Park Linowy i warsztaty edukacyjne.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Część I: 11 wycieczek autokarowych zorganizowanych w okresie czerwiec – lipiec 2019r.
b) Część II: 11 wycieczek autokarowych zorganizowanych w okresie wrzesień – październik 2019r.
W okresie roku szkolnego preferowane będą wycieczki organizowane w sobotę lub niedzielę.
Szczegółowy termin zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Harmonogram realizacji zamówienia

I część realizowana w terminie czerwiec-lipiec 2019r.
II część realizowana w terminie wrzesień-październik 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opisane w zapytaniu ofertowym oraz ofercie stanowiące załącznik nr 1 oraz 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%
Kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji opisane zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO OPOLE

Adres

rynek Rynek 1

45-015 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774511800

Fax

775411322

NIP

7543009977

Tytuł projektu

"Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu.

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sun & More Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 25
71-037 Szczecin

Data wpłynięcia oferty: 29 maj 2019r.
Cena: 97 724,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 265