Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Piknik rodzinny” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 02.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-05-2019

Numer ogłoszenia

1183020

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 774107034.

Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia 13.05.2019r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą
w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774107034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Impreza integracyjna ma odbyć się w plenerze;
2) w dniu 31 maja 2019r. w godz. od 15:30 do 19:30;
3) w miejscu znajdującym się na terenie Kluczborka lub w odległości do 20 km od miasta;
4) Wykonawca zapewnia miejsce organizacji imprezy tj. teren plenerowy i catering dla min. 130 max. 149 osób;
5) Miejsce organizacji imprezy musi być zadaszone i zapewnić dla max. 149 osób miejsce siedzące do konsumpcji (ławki i stoły) oraz miejsce do zabawy;
6) Wykonawca zapewni toalety i miejsca parkingowe;
7) Wykonawca zapewnia catering wraz z obsługą dla max. 149 osób, na który składa się:
a) przygotowanie i obsługa grilla: mięsa z grilla, 2 sztuki ogółem na osobę (steki
z karczku, kiełbasa z grilla, kaszanka z cebulką, szaszłyki z mięsem i warzywami) Dodatki do grilla: ziemniaki z masłem czosnkowym w sreberku, frytki (bez ograniczeń), sałatka grecka z serem feta i oliwkami, surówka z kapusty pekińskiej, bułki 2 szt/os, pieczywo, sosy: ketchup, musztarda, sos tzatziki, masło czosnkowe;
b) deser podany od początku imprezy na stołach: ciasto w 3 rodzajach: sernik, jabłecznik oraz kołocz z kruszonką 3 szt/os, kawa w termosach na bocznym bufecie, wrzątek w warnikach oraz zestaw herbat, cytryny itp., podane na bocznym bufecie.
c) budka lodowa: lody dostępne w różnych smakach, posypki, wafle, polewy;
d) przekąski oraz owoce podane w formie bufetu: - kwaszone ogórki, marynaty warzywne w formie koreczków; półmiski mięs: kabanosy, kiełbasy, boczki, salcesony, swojskie pasztety, pomidor z mozarellą i bazylią; sałatka gyros; pajdy chleba ze smalcem, pieczywo i masło, - owoce sezonowe w tym m.in.: winogrono, banany, truskawki itp.;
e) napoje: kawa oraz herbata, bez ograniczeń, napoje niegazowane bez ograniczeń: soki owocowe oraz woda, podane w szklanych dzbanach na stołach.
8) Wykonawca zapewnia dużą kolorową dmuchaną zjeżdżalnię dla rodzin (szer. od 5m do 7m, wysokość od 8m do 10m) wraz z obsługą do bezpłatnego korzystania dla uczestników imprezy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: na terenie Kluczborka lub w odległości do 20 km od miasta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Piknik rodzinny” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Piknik rodzinny” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczneg

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność
92300000-4 Usługi rozrywkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

w dniu 31 maja 2019r. w godz. od 15:30 do 19:30

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający doświadczenie w należytej realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 imprezy integracyjnej/okolicznościowej dla min. 149 osób.

Warunki zmiany umowy

Zawarte zostały we wzorze umowy zał. nr 2 do ogłoszenia w szczególności w §4.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte jest w treści złożonej oferty.
2. Wykaz doświadczenia – w treści oferty.
3. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie doświadczenie - referencje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert: Cena waga max 100/100pkt.
2. Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:
Ilość punktów cena= (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku zastosowanych kryterium oceny ofert jw. oraz odpowiadającym wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia wymienione zostały w punkcie IV.1 i IV.2 ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Adres

Sienkiewicza 20b/20b

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774180030

Fax

774107034

NIP

7511657874

Tytuł projektu

"Bliżej siebie 2"

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ""EWA" Ewa Godyla
Pałac w Pawłowicach
Pawłowice 58
46-310 Gorzów Śląski
data wpływu oferty: 13.05.2019 godz. 11:40 cena: 11 920,00 zł
Liczba wyświetleń: 331