Strona główna
Logo unii europejskiej

Zorganizowanie „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020”

Data publikacji: 23.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia

1181024

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 30.04.2019 r. do godziny 14.00.
Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej złożone osobiście w siedzibie firmy lub przesłane kurierem na adres firmy :
Zakład Meblowy Layman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Słonecznikowa 10
82-300 Elbląg
W tytule należy wpisać „Oferta na przygotowanie usługi hotelowej, usług gastronomicznych i wynajmu sal”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Rzeczycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 517 773

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Zakład Meblowy Layman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10
NIP 5783135350
REGON 382473917

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu noclegów, usług
gastronomicznych i wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020” w Elblągu w dniach 09-10 maja 2019
Dysponujemy 6 kompletami nowoczesnych mebli kuchennych, które zostaną wystawione jako ekspozycja w wynajętej Sali
Dokładne warunki zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym Formularz Ofertowy wykonawcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla gości „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu noclegów, usług
gastronomicznych i wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020” w Elblągu w dniach 09-10 maja 2019
Dysponujemy 6 kompletami nowoczesnych mebli kuchennych, które zostaną wystawione jako ekspozycja w wynajętej Sali
Dokładne warunki zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym Formularz Ofertowy wykonawcy

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

N/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w dniach 09-10.05.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

N/D

Wiedza i doświadczenie

N/D

Potencjał techniczny

N/D

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

N/D

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

N/D

Dodatkowe warunki

N/D

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się zmian istotnych warunków umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań.

Zamówienia uzupełniające

N/D

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1/ cena ofertowa brutto (C) - 80%
2/ kategoryzacja wykonawcy w postaci liczby gwiazdek przyznawanych hotelom za określony standard
- 3 gwiazdki - 0%
- 4 gwiazdki i więcej - 20 %

Wykluczenia

N/D

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "KLASTER MEBEL-ELBLAG"

Adres

Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

669770067

NIP

5782991986

Tytuł projektu

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DREWNO I MEBLARSTWO PROMOWANA NA ŚWIECIE PRZEZ CZŁONKÓW KLASTRA MEBEL ELBLĄG

Numer projektu

RPWM.01.04.01-28-0001/18-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Zakład Meblowy Layman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10
NIP 5783135350
REGON 382473917

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wiwaldi Junior Sp. z o.o.
Ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
oferta wpłynęła dnia 30-04-2019
cena netto oferty 101.438,80 PLN
Liczba wyświetleń: 519