Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 53/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.konach@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Konach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 139 093

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

przekładnie, silniki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Hajnówka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu zakupu komponentów potrzebnych do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

1) Przekładnia planetarna - 4 sztuki

 Specyfikacja techniczna przekładni:

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 10000
Przełożenie 1: 63,8
Maksymalna prędkość obrotowa [min-1] 3500
Moment hamujący [Nm] 220 – 310
Minimalne ciśnienie odhamowujące [bar] 10 – 20

 2) Silnik hydrauliczny – 4 sztuki

 Specyfikacja techniczna silnika hydraulicznego:

Chłonność silnika [cm3/obr] 28
Prędkość obrotowa 5550
Przepływ [l/min] 156
Moment [Nm] 179
Wałek z wielowypustem wg DIN 5480 W30 x 2 x 14 x 9g
Sterowanie Dwupunktowe hydrauliczne
Zintegrowany czujnik prędkości obrotowej

Dokładny opis przekładni i silnika znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

31214000-9

Nazwa kodu CPV

Przekładnia

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 30.09.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0068/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 236