Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 644/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2019

Numer ogłoszenia

1179121

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do 24.04.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.rys@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ryś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 682 73 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

komponenty

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów w ramach projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku o nazwie zapytanie ofertowe

Kod CPV

44440000-6

Nazwa kodu CPV

Łożyska

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 15.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00
Liczba wyświetleń: 79