Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla projektu pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178681

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

artur.woloszynowicz@aleksandrow-lodzki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Wołoszynowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

422700356

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania i formularze znajdują się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres

pl. Tadeusza Kościuszki 2

95-070 Aleksandrów Łódzki

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

42 270 03 00

Fax

42 270 03 13

NIP

7322134537

Tytuł projektu

"Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim”

Numer projektu

RPLD.07.03.00-10-0029/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) APP Konsulting Piotr Witek, ul. Lipowa 21 m.14, 90-743 Łódź, 23.04.2019r. , 83 886 zł
Liczba wyświetleń: 198