Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 626/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do wykonania prototypu separatora magnetycznego, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Data publikacji: 25.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175391

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano wpis:
"Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każda z pozycji będzie rozpatrywana indywidualnie"

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Płyty magnetyczne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

Przedmiot zamówienia

1) Płyta magnetyczna – 1 sztuka
- wymiary: 1500x400x80mm
- indukcja 400 Gauss w odległości maks. 210mm
- system magnetyczny symetryczny
- magnesy neodymowo-żelazno-borowe z biegunami osłabiającymi
- waga ≤242kg

2) Płyta magnetyczna – 1 sztuka
- wymiary: 1650x400x80mm
- indukcja 400 Gauss w odległości maks. 210mm
- system magnetyczny symetryczny
- magnesy neodymowo-żelazno-borowe z biegunami osłabiającymi
- waga ≤310kg

3) Płyta magnetyczna – 1 sztuka
- wymiary: 1650x400x80mm
- indukcja 400 Gauss w odległości maks. 210mm
- system magnetyczny symetryczny
- magnesy neodymowo-żelazno-borowe z biegunami osłabiającymi
- waga ≤310kg

Dokładny opis przedmiotu zamówienie znajduje się z Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

31630000-1

Nazwa kodu CPV

Magnesy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy to nie później niż 17.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pozycja: 1
Matykiewicz.com
Os. Łokietka 1/74
61-616 Poznań
25.03.2019r.

Pozycje: 2-3
Magnetix Sp. z o.o.
Cierpice
ul. Poznańska 9
87-103 Toruń 5
03.04.2019r.
Liczba wyświetleń: 174