Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup zestawu wyposażenia do pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej

Data publikacji: 05.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1171190

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
ul. Ruska 46a/413,414
50-079 Wrocław,
z dopiskiem: dotyczy zadania pn. "Zakup zestawu wyposażenia do pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Siciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505094794

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Mały piec szklarski
Stacja lutownicza
Przenośny pochłaniacz oparów lutowniczych z wysięgnikiem
Łamacze do szkła 6-15 mm i 2-5 mm
Kątownik za zastrzałem około 105 cm i kątownik bez zastrzału o długości około 60cm
Szczypce do mozaiki zig zag
Fartuch i rękawice (pięć palców) żaroodporne/ochronne do pracy z piecem fusingowym.
Komplet pędzli do malowania na szkle
Komplet ściernic do szlifowania szkła odpowiednich dla szlifierek typu Kristall
szczypce do wykruszania i otwierania tafli szkła
Cyrkiel do wycinania małych kołek ze szkła
Osłona twarzy do szlifierek ręcznych z przezroczystego plastiku
Pozioma maszyna do polerowania szkła i szlifowania wykończeniowego płaszczyzn
Zestaw do grawerowania
Naświetlarka UV do klejenia szkła
Zestaw igieł i adaptorów do szkła
Okulary chroniące przed promieniowaniem UV i czerwonym,
Szlifierka taśmowa ze szlifierką tarczową
Wiertarka do szkła z dwoma kompletami wierteł
Szlifierka ręczna do szkła wraz z kompletem talerzy do szlifowania i polerowania.
Szlifierka pozioma
Piła do cięcia szkła i kamienia
Piaskarka 350 l z kompresorem powietrza

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyposażenia do Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Mały piec szklarski szt. 1
Stacja lutownicza szt. 1
Przenośny pochłaniacz oparów lutowniczych z wysięgnikiem. szt. 1
Łamacze do szkła 6-15 mm szt. 1
Łamacze do szkła 2-5 mm szt. 6
Kątownik za zastrzałem około 105 cm szt. 1
Kątownik bez zastrzału o długości około 60cm szt. 5
Szczypce do mozaiki zig zag szt. 1
Fartuch i rękawice (pięć palców) żaroodporne/ochronne do pracy z piecem fusingowym. szt. 1
Komplet pędzli do malowania na szkle. szt. 1
Komplet ściernic do szlifowania szkła odpowiednich dla szlifierek typu Kristall szt. 1
szczypce do wykruszania i otwierania tafli szkła szt. 10
Cyrkiel do wycinania małych kołek ze szkła maximum 9 cm. szt. 1
Osłona twarzy do szlifierek ręcznych z przezroczystego plastiku szt. 2
Pozioma maszyna do polerowania szkła i szlifowania wykończeniowego płaszczyzn szt. 2
Zestaw do grawerowania kpl. 1
Naświetlarka UV do klejenia szkła. szt. 1
Zestaw igieł i adaptorów do szkła. szt. 5
Okulary chroniące przed promieniowaniem UV i czerwonym, szt. 3
Szlifierka taśmowa ze szlifierką tarczową – zestaw dwa w jednym, szt. 1
Wiertarka do szkła z kompletem wierteł kpl. 1
Szlifierka ręczna do szkła wraz z kompletem talerzy do szlifowania i polerowania. szt. 1
Szlifierka pozioma szt. 1
Piła do cięcia szkła i kamienia szt. 1
Piaskarka 350 l. szt. 1
Kompresor powietrza ze zbiornikiem 270 l. Cylindry stopnie 3./1. szt. 1

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 65 dni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Waga
cena 80
termin dostawy 20

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru:
cena minimalna x waga (80 pkt) + Najkrótszy termin dostawy x waga (20 pkt) + = ………. punktów
cena badana Badany termin dostawy

Termin dostawy:
Termin dostawy Punkty
65 dni 0
55 dni 10
35 dni 20
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1042/16-00
Liczba wyświetleń: 234