Strona główna
Logo unii europejskiej

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/2019

Data publikacji: 26.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2020

Numer ogłoszenia

1169461

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

N/A

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

export@pumice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Sierocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 54 230 91 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na targi Cosmoprof Bologna we Włoszech w 2019 rok.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja beneficjenta oraz jego wyrobów na targach Cosmoporf Bologna we Włoszech w terminie 14-17.03.2019 rok, a także promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Przedmiot zamówienia

Wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na targi Cosmoprof Bologna we Włoszech w 2019 rok zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Plakaty – 10 szt.:
- format B2 68x48cm
- kreda 250 g Heaven 42
- druk 4+0
- folia mat Soft Touch 1+0 na całości
- lakier UV wybiórczo 1+0
- hot stamping srebrny o wymiarach 20x8 cm (logo firmy)

Ulotki – 5000 szt.:
- format A4
- składane do formatu 99x210 w „C”
- kreda 200g Heaven 42
- druk 4+4
- folia mat Soft Touch 1+1
- lakier UV wybiórczo 1+1 na powierzchni około 40% (zdjęcia + nazwy produktów)
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej oraz ostatniej stronie

Kartoniki na testerki – 100 szt.:
- format testerka po rozłożeniu 12x24 cm
- składany do formatu 12x12 cm
- karton 350g Invercote Creato 2-stronnie powlekany
- druk 4+4
- folia mat Soft Touch 1+1
- lakier UV wybiórczo 1+1
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej stronie
- wykrawanie wykrojnikiem według wzoru (łamy + okienka)

Katalogi – 500 szt.:
- format 680x300 składany do formatu 170x300
- kreda 350 g Heaven 42
- druk 4+4
- folia mat Sopft Touch 1+1
- lakier UV wybiorczo 1+1 na powierzchni 30% na każdej stronie (zdjęcia + nazwy produktów)
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej oraz ostatniej stronie

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 11.03.2019 rok, potwierdzony protokołem odbioru.
Planowany termin realizacji działań promujących: 14-17.03.2019 rok.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena oraz termin płatności faktury.
W ramach postępowania przedmiotowego będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 punktów.
Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą jeżeli nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni = 20 pkt.
Suma kryterium cena oraz termin płatności faktury będzie czynnikiem rozstrzygającym.

Nazwa kryterium: cena
Punktacja od 0 do 80 pkt.
Waga kryterium: 80%

Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 80 pkt
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów.


Nazwa kryterium: termin płatności faktury
Punktacja od 0 do 20 pkt.
Waga kryterium: 20%

Oferent oferujący termin płatności faktury 30 dni otrzyma 20 punktów.
Oferent oferujący termin płatności faktury poniżej 30 dni otrzyma 0 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI

Adres

Aleja Kazimierza Wielkiego 6D

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

54 230 91 11

Fax

54 235 52 51

NIP

8882647497

Tytuł projektu

Dalszy rozwój eksportu firmy I.M.P.A. na nowych rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-04-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 1007