Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 - Zestawy suwnic, zestawy chwytaków podciśnieniowych i zestawy transportu międzystanowiskowego – 1 komplet

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1167545

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

05.03.2019 załączono pytanie i odpowiedź.

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania ofert:
• osobiście pod adres: SŁOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca (w godz. 08:00-16:00)
• pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: SŁOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca (decyduje data wpływu),
• pocztą elektroniczną na adres mailowy: m.slowinski@slowinscy.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.slowinski@slowinscy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Słowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 593 080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zestawy suwnic, zestawy chwytaków podciśnieniowych i zestawy transportu międzystanowiskowego – 1 komplet

Planowany do zakupu system składa się z różnego rodzaju urządzeń służących do transportu półfabrykatów oraz wyrobów powstałych w trakcie procesu produkcji i po jego zakończeniu.

Minimalne wymagania dla poszczególnych elementów systemu:

CZĘŚĆ I: Zestaw suwnic składający się z elementów:

a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny

b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 15000 mm
- Rozstaw wieszaków 4867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ II: Zestaw suwnic składający się z elementów:

a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny

b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 18000 mm
- Rozstaw wieszaków 3867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ III: Zestaw chwytaków podciśnieniowych do transportu szyb składający się z elementów:

a. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h

b. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390 mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h

c. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 500 kg
- obrót elektryczny - pion/poziom: 90 stopni
- obrót elektryczny 90 stopni
- średnica ssawek 360mm
- średnica oka 45mm
- liczba ssawek – 4szt.
- wydajność pompy 4m3/h
- napięcie (50Hz) 400V AC3

d. Wielobiegunowy zestaw wtykowy składający się z wtyczki i gniazda wtykowego
- osprzęt dodatkowy dla każdego chwytaka
- liczba biegunów: 5
- prąd znamionowy 16A
- 3 sztuki

e. Wyłącznik ssawki do wyłączania płyt ssących
- pojedyncze odcięcie ssawki
- osprzęt dodatkowy dla chwytaka o udźwigu 500kg
- 4 sztuki

CZĘŚĆ IV: System transportu międzystanowiskowego dla przemieszczania konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi podnoszono-przesuwnych składający się z elementów:

a. Zestaw uchylnych i rozsuwanych stołów do montażu konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi podnoszono-przesuwnych
- możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- powierzchnia robocza: szerokość nie mniejsza niż 6800 mm
- nośność min. 400kg
- powierzchnia robocza: wysokość nie mniejsza niż 3100 mm
- zestaw składa się z 2 sztuk urządzeń

b. Zestaw rolkowych stojaków transportowych do transportu międzyoperacyjnego konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi przesuwno-podnoszonych
- możliwość transportu międzyoperacyjnego elementów o długości nie mniej niż 6800 mm
- zestaw składa się z 4 sztuk urządzeń

CZĘŚĆ V: System transportu międzystanowiskowego dla przemieszczania konstrukcji o wymiarach standardowych składający się z elementów:

a. Wózki do transportu okien
- maksymalna wysokość transportowanego elementu 3000mm
- ilość transportowanych elementów: min. 6
- 2 sztuki

b. Sterowanie sekwencyjne (stacje dokujące) do wózków transportowych
- automatyczne przesuwanie wózków na kolejną wolną pozycję
- 5 sztuk

c. Zestaw uchylnych i rozsuwanych stołów montażowych
- możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- powierzchnia robocza: szerokość nie mniej niż 2800mm
- zestaw składa się z 2 sztuk urządzeń

d. Przystosowanie do obrotu 360 stopni (obrotnica do elementów okiennych)
- możliwość obrotu elementu o 360 stopni
- maksymalna wysokość elementu 3000mm
- możliwość przesuwu poprzecznego

e. Przenośnik/transporter rolkowy (ściana rolkowa)
- długość minimalna 3000mm
- nośność nie mniejsza niż 700kg
- możliwość przesuwu poprzecznego

CZĘŚĆ VI: Zestaw suwnic składający się z elementów:

a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny

b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Współ. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 17570 mm
- Rozstaw wieszaków 5724 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

Miejsce montażu i uruchomienia: ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca.

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku
42417300-5 Urządzenia przenośnikowe
42417000-2 Przenośniki i podnośniki
42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: słupecki Miejscowość: Słupca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup zestawów suwnic, zestawów chwytaków podciśnieniowych i zestawów transportu międzystanowiskowego – 1 komplet

Przedmiot zamówienia

Zestawy suwnic, zestawy chwytaków podciśnieniowych i zestawy transportu międzystanowiskowego – 1 komplet

Planowany do zakupu system składa się z różnego rodzaju urządzeń służących do transportu półfabrykatów oraz wyrobów powstałych w trakcie procesu produkcji i po jego zakończeniu.

Minimalne wymagania dla poszczególnych elementów systemu:

CZĘŚĆ I: Zestaw suwnic składający się z elementów:

a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny

b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 15000 mm
- Rozstaw wieszaków 4867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ II: Zestaw suwnic składający się z elementów:

a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny

b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 18000 mm
- Rozstaw wieszaków 3867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ III: Zestaw chwytaków podciśnieniowych do transportu szyb składający się z elementów:

a. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h

b. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390 mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h

c. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 500 kg
- obrót elektryczny - pion/poziom: 90 stopni
- obrót elektryczny 90 stopni
- średnica ssawek 360mm
- średnica oka 45mm
- liczba ssawek – 4szt.
- wydajność pompy 4m3/h
- napięcie (50Hz) 400V AC3

d. Wielobiegunowy zestaw wtykowy składający się z wtyczki i gniazda wtykowego
- osprzęt dodatkowy dla każdego chwytaka
- liczba biegunów: 5
- prąd znamionowy 16A
- 3 sztuki

e. Wyłącznik ssawki do wyłączania płyt ssących
- pojedyncze odcięcie ssawki
- osprzęt dodatkowy dla chwytaka o udźwigu 500kg
- 4 sztuki

CZĘŚĆ IV: System transportu międzystanowiskowego dla przemieszczania konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi podnoszono-przesuwnych składający się z elementów:

a. Zestaw uchylnych i rozsuwanych stołów do montażu konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi podnoszono-przesuwnych
- możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- powierzchnia robocza: szerokość nie mniejsza niż 6800 mm
- nośność min. 400kg
- powierzchnia robocza: wysokość nie mniejsza niż 3100 mm
- zestaw składa się z 2 sztuk urządzeń

b. Zestaw rolkowych stojaków transportowych do transportu międzyoperacyjnego konstrukcji wielkogabarytowych i drzwi przesuwno-podnoszonych
- możliwość transportu międzyoperacyjnego elementów o długości nie mniej niż 6800 mm
- zestaw składa się z 4 sztuk urządzeń

CZĘŚĆ V: ...

c.d. w załączniku

Kod CPV

42400000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30.09.2019 r. (przez co rozumie się wykonanie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

• Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
• Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
• Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.
• Termin związania ofertą: minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert.
• Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego.
• Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu nie spełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu (tj. w przypadku braku dostawy) lub odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego sprzętu (tj. w przypadku gdy wybrany wykonawca dokona niepełnej lub niekompletnej dostawy) lub odpowiednio sprzętu niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym, nie więcej niż 5% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
• Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
o poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
o poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
o wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
• W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
• Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/walucie obcej będą przyznawane wg następującej formuły:
A n1 = C min / C r x 100 x 80%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n1 – ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następującej formuły:
A n2 = T r / T max x 100 x 20%
T max – maksymalny termin gwarancji w miesiącach
T r – termin gwarancji oferty rozpatrywanej
A n2– ilość punktów przyznana ofercie

Punkty z oceny kryterium a) – b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SŁOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Wspólna 2

62-400 Słupca

wielkopolskie , słupecki

Numer telefonu

632743666

Fax

632743665

NIP

6671541832

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien pasywnych w firmie Słowińscy

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0777/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I:
ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o., ul. Gaudiego 20, 44-109 Gliwice
7 960,00 EUR netto (9 790,80 EUR brutto)
data wpływu 21.03.2019 r.
CZĘŚĆ II:
ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o., ul. Gaudiego 20, 44-109 Gliwice
8 410,00 EUR netto (10 344,30 EUR brutto)
data wpływu 21.03.2019 r.
CZĘŚĆ III:
Schmalz Sp. z o.o., ul. Kobaltowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las
13 650,00 EUR netto (16 789,50 EUR brutto)
data wpływu 07.03.2019 r.
CZĘŚĆ IV:
F.M. Rotox Sp. z o.o., Zieleniec 69, 46 034 Pokój
64 524,20 EUR netto (79 364,77 EUR brutto)
data wpływu 20.03.2019 r.
CZĘŚĆ V:
F.M. Rotox Sp. z o.o., Zieleniec 69, 46 034 Pokój
35 175,40 EUR netto (43 265,74 EUR brutto)
data wpływu 20.03.2019 r.
CZĘŚĆ VI:
ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o., ul. Gaudiego 20, 44-109 Gliwice
8 420,00 EUR netto (10 356,60 EUR brutto)
data wpływu 21.03.2019 r.
Liczba wyświetleń: 256