Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie (Postępowanie II)

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167094

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA NR 1
DOTYCZY UDZIELONYCH ODPOWIEDZI W ZESTAWIE NR 4 ( dot. zadania nr 5 -łózko szpitalne sterowane elektrycznie -4 szt)

Odpowiedź nr 1:
Było: Zamawiający dopuszcza ofertę z materacem
Powinno być: Zamawiający wymaga oferty z materacem do każdego lóżka

Odpowiedź nr 2:
Było: Zamawiający dopuszcza ofertę z barierkami bocznymi
Powinno być: Zamawiający wymaga oferty z barierkami bocznymi.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 21.03.2019 do godziny: 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Januszaniec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661959185

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie (Postępowanie II)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: wąbrzeski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie (Postępowanie II)

Przedmiot zamówienia

1) Kabina ciszy 1 szt.
2) Dioptriomierz 1 szt.
3) Podgrzewacz płynów infuzyjnych 1 szt.
4) Defibrylator 1 szt.
5) Łózko szpitalne sterowane elektrycznie 4 szt.
6) Kardiomonitory 3 szt.
7) Łóżko szpitalne 24 szt.
8) Respirator transportowy 1 szt.
9) Defibrylator Lifepack 15 z możliwością przesyłu
10) Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z regulacją wysokości 1 szt.
11) Pompa do karmienia pozajelitowego 3 szt.
12) Stół zabiegowy 1 szt.
13) Stolik przyłóżkowy 24 szt.
14) Szafka do szatni dla personelu 14 szt.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala 2 kryteria wyboru oferty:
cena - 70%
gwarancja -30 %

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

87-200 Wąbrzeźno

kujawsko-pomorskie , wąbrzeski

Numer telefonu

56 688 17 25

Fax

56 688 17 25

NIP

8522526656

Tytuł projektu

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie

Numer projektu

RPKP.06.01.01-04-0070/17-00
Liczba wyświetleń: 171