Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PCKP/FRSG/SALE/2019

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165775

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław (w kopercie z nr postępowania) do dnia 15.02.2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: oferty@fundacjarozwoju.org do końca dnia 15.02.2019 r. Decyduje termin wpływu oferty.
Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@fundacjarozwoju.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Napierała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-154-429

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
a) Wynajem sali komputerowej lub sali oraz zestawu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie nie więcej niż 4800 godzin wynajmu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zapewni wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
a) Wynajem sali komputerowej lub sali oraz zestawu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie nie więcej niż 4800 godzin wynajmu.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena - waga: 60 %,
2. Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - waga: 32 %,
3. Aspekty społeczne - waga: 8 %.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA EKSPERT - KUJAWY

Adres

Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

523576215

Fax

523576215

NIP

5562417498

Tytuł projektu

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Daniel Kłodziński IT Component
Bielska 40/2, 45-401 Opole
Data wpływu: 13.02.2019 r.
Cena: 360000zł brutto
Liczba wyświetleń: 243