Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup 13 robotów na zajęcia z uczniami

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1164067

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści, w biurze Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, pok. 104, tel. +48 91 432 80 86, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisem: Oferta na dostawę robotów w ramach programu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowicka@wsie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 432 80 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Funkcjonalności robota
1. Komunikacja bezprzewodowa z tabletem, która umożliwia sterowanie i programowanie robota
2. Oprogramowanie
3. Akumulator oraz ładowarkę
4. Podwójny czujnik śledzenia linii
5. Czujniki światła
6. Odbiornik podczerwieni umożliwiający komunikację z pilotem i z innymi robotami
7. Nadajnik podczerwieni umożliwiający komunikację z innymi robotami
8. Ultradźwiękowy czujnik odległości
9. Programowalny przycisk
10. Głośnik
11. Moduł Blootooth
12. Sterownik mikroprocesorowy
13. Przynajmniej 4 uniwersalne porty wejścia-wyjścia umożliwiające podłączania czujników i modułów dodatkowych
14. Przynajmniej 1 port USB
15. Wyposażenie dodatkowe: kabel USB, pilot, instrukcja
16. Przynajmniej 2 diody LED RGB
17. Dwa silniki umożliwiające poruszanie się robota na płaskim terenie
18. Może być użytkowany przez użytkowników w wieku 7 - 9 lat.

Wszystkie przedmioty zamówienia muszą spełniać warunki określone w „Wykazie pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez MEN”, czyli:
a) Posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne,
b) W przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0,
c) Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
e) Posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy 13 robotów.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i zakup 13 robotów na zajęcia z uczniami

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy przewiduje się w ciągu 14 dni od wyłonienia oferty.
Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego, tj. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium wyboru jest cena produktu. Wybrana zostanie oferta najtańsza

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Adres

Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

913500640

Fax

BRAK

NIP

8522246282

Tytuł projektu

Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne- kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0017/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Syriana Joanna Fiszer
Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk
oferta wpłynęła w dniu 13.02.2019r
Cena brutto: 5436,60 zł
Liczba wyświetleń: 299