Strona główna
Logo unii europejskiej

30/EX/2019

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1159058

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: „Pierre Rene” Sp. Z o.o.76-270 Ustka ul. Ogrodowa 7

b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: irmina@pierrerene.pl, marzena@pierrerene.pl

c. Osobiście:
Adres: : „Pierre Rene” Sp. Z o.o.76-270 Ustka, ul. Ogrodowa 7

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

irmina@pierrerene.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irmina Cepińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48598152921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nocleg dwóch osób podczas targów Cosmoprof Bolonia 2019 w terminie 12-17.03.2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Włochy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Targi Cosmoprof Bolonia 2019

Przedmiot zamówienia

1. Pokój hotelowy 2 os., osobne łóżka, w Bolonii w terminie 12-17.03.2019 (1 pokoj dwuosobowy, osobne łóżka, ze śniadaniem )
2. Proszę o podanie ceny za pokój 2-osobowy za dobę pobytu
3. Maksymalna kwota za pokój 2 os. - 385 Eur
4. Warunek - hotel 4 **** położony w centrum Bolonii, w odległości od Centrum Targowego Cosmoprof max. 3km, czas dojazdu nie dłuższy niż 20 minut komunikacja miejską lub własnym samochodem
5. Dostęp do bezpłatnego WIFI

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminem wyjazdu z Bolonii
17-03-2019
2. Termin płatności: płatne przelewem lub karta płatniczą on-line.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.


RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.
Lp. Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków
1 Cena Punktacja od 0 do 100 pkt
Waga 100 % Oferent podający najniższą cenę (w PLN lub EUR) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PIERRE RENE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Ogrodowa 7

76-270 Ustka

pomorskie , słupski

Numer telefonu

598146665

Fax

598152930

NIP

8392787943

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa PIERRE RENE - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zanhotel Tre Vecchi, 40121 Bologna, Via Indipendenza 47, 07.01.19, 379eur/pokój
Liczba wyświetleń: 162