Strona główna
Logo unii europejskiej

Synteza enkapsulowanych antracyklin w nanocząstki dekstranowe w standardzie cGMP

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1158212

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy kierować na adres e-mail orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iga Wasiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485684

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Synteza w skali ok. 1,5 kg enkapsulowanych antracyklin w nanocząstki dekstranowe w standardzie cGMP do I fazy badań klinicznych. Produkt końcowy w formie liofilizowanej, konfekcjonowany.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona syntezę enkapsulowanych antracyklin w nanocząstki dekstranowe w standardzie cGMP

Przedmiot zamówienia

Synteza w skali ok. 1,5 kg enkapsulowanych antracyklin w nanocząstki dekstranowe w standardzie cGMP do I fazy badań klinicznych. Produkt końcowy w formie liofilizowanej, konfekcjonowany.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

25.01.2019 godz. 15:00 zakończenie przyjmowania ofert
31.01.2019 rozstrzygnięcie konkursu
6 miesięcy na realizację zamówienia od momentu podpisania umowy

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do pracy z cytostatykami
Certyfikat cGMP

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00
Liczba wyświetleń: 201