Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup zestawu oświetlenia, modyfikatorów światła i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1149682

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
ul. Ruska 46a/413,414,
50-079 Wrocław,
z dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Zakup oświetlenia i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Siciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505094794

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

zestaw oświetlenia do atelier fotograficzno-filmowego
zestaw modyfikatorów światła i osprzęt do atelier fotograficzno-filmowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyposażenia do Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

ampa światła ciągłego led moc: 200w (odpowiednik 1900w żarówki halogenowej) temperatura barwowa: 5500k pilot regulacja: 10-100% mocy.
lampa led 1200 diod temperatura 3200k/5500k
dedykowany akumulator do lamp led panel1200 diod
dedykowana podwójna ładowarka do akumulatora do lamp led panel 1200 diod
czasza 13cm 35° mocowanie bowens
czasza do tła srebrna mocowanie bowens – 2 szt.
strumienica reporterska do lamp błyskowych z plastrem miodu 30
czasza beauty dish 70cm srebrna + plaster miodu + grid
softbox podłogowy 113x72x72 cm
softbox składana kula mocowanie bowens
softbox 20x90cm + grid mocowanie bowens
softbox 45x45cm + grid mocowanie bowens
blenda 7 w 1 60x90cm
panel fotograficzny min. 3 w 1
parasolka odbijająca 110 cm czarno złota
parasolka paraboliczna biała odbijająca 185 cm
dyfuzor do parasolki 185cm
elektryczny system zawieszania 6 teł ściana/sufit
tło jednobarwne polipropylen 2,7m szerokości 10m długości
tło jednobarwne flizelina 3m szerokości 6m długości
tuleja/rura aluminiowa 300x5 cm do napędów łańcuszkowych
namiot bezcieniowy 2x2x2 m
podstawka z trzpieniem 16mm
obciążnik statywu mały
obciążnik statywu duży
uchwyt sufitowy regulowany 67-173 cm

Kod CPV

31530000-0

Nazwa kodu CPV

Części lamp i sprzętu oświetleniowego

Harmonogram realizacji zamówienia

do 21 dni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Waga: cena – 80 pkt, termin dostawy – 20 pkt

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru:
cena minimalna / cena badana x waga (80 pkt) + Najkrótszy termin dostawy / Badany termin dostawy x waga (20 pkt) = ………. punktów

Termin dostawy: 21 dni – 0 pkt, 14 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1042/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Komputronik Biznes Sp. z o. o
ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 23.11.2018 r.
Cena: 23 365,08
Liczba wyświetleń: 330