Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie, przygotowanie, wykonanie i wydrukowanie 2000 sztuk folderów w wersji angielskiej dotyczących stacji DICO produkcji UltraViol Sp. j. Folder przeznaczony jest do dystrybucji na Międzynarodowych Targach sprzętu i Wyrobów Medycznych ARAB HEALTH 2019 w Dubaju). 2. Na opracowanie, przygotowanie, wykonanie i wydrukowanie 9 sztuk banerów/plakatów z informacją o wyrobach firmy UltraViol przeznaczonych do zawieszenia na ścianach stoiska firmy na Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyrobów Medycznych ARAB HEALTH 2019 w Dubaju.

Data publikacji: 08.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

1148231

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem, bądź listownie do siedziby firmy "ULTRA-VIOL" Spółka Jawna Pietras Purgał Wójcik mieszczącej się pod adresem: ul. Stępowizna 34 , 95-100 Zgierz. Z adnotacją oferta na wykonanie foldera stacji DICO.
Ostateczny termin składania ofert 21.11.2018 godzina 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 21.11.2018 godzina 13.00 po czym zostanie dokonana analiza otrzymanych ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ultraviol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Pietras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48603973596

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Folder wyrobów w wersji angielskiej powinien być wykonany na papierze kredowanym, błyszczącym, pokrytym lakierem dyspersyjnym formatu A4 o gramaturze 200 g/cm2 , zszyty, lakierowany, kolorowy.
2. Folder powinien zawierać 12 stron w tym okładki.
3. Folder powinien zawierać informacje o firmie, informacje o produktach, opisy, dane techniczne, zdjęcia, logo firmy, dane teleadresowe.
4. Oferta obejmuje opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie i wydruk. Przez opracowanie projektu rozumiemy załączenie do oferty projektu foldera z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian przez zamawiającego. Przez przygotowanie, wykonanie i wydruk rozumiemy całość prac od momentu zatwierdzenia projektu do wydruku.
Projekty poglądowe, ogólne nie będą podlegały ocenie.
5. Zdjęcia do folderu wykonuje oferent, przekazuje prawa autorskie podpisując umowę na wykonanie foldera. Zdjęcia powinny przedstawiać produkty firmy jak również produkty w warunkach rzeczywistego użytkowania – u Klientów w salach operacyjnych, zabiegowych
Zamawiający może udostępnić produkty do wykonania zdjęć po otrzymaniu kaucji w wysokości 50% wartości produktów
Opisy do foldera w języku polskim zapewnia zamawiający.
6. Tłumaczenie opisów wykonuje oferent, tłumaczenie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać poprawki tłumaczenia.
7. Oferent przedstawia projekt foldera uwzględniający elementy graficzne potwierdzające współfinansowanie w ramach programu GO TO BRAND wykonanego zgodnie z wytycznymi PARP. Loga i materiały dostępne są na stronach PARP.
8. Banery, plakaty o wymiarach 90x232 cm szerokość x wysokość wykonane z materiału pozwalającego na przyklejenie na ścianach stoiska firmy na targach pomiędzy słupkami systemu octanorma. Materiał o sztywności gwarantującej dobre przyleganie do ścian stoiska, gwarantujący możliwość ponownego wykorzystania plakatów/banerów. Odporny na zarysowania, zagniecenia np. używany do produkcji roll upów.
9. Ilość plakatów 9 szt. Treść zdjęcia głównych grup produktowych z opisami w języku angielskim, logo firmy. Grupy produktowe: Negatoskopy cyfrowe DICO, Negatoskopy tradycyjne NGP, negatoskopy LED NGP, Lampy bakteriobójcze przepływowe. Oferta obejmuje opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie i wydruk. Przez opracowanie projektu rozumiemy załączenie do oferty projektu plakatów/banerów z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian przez zamawiającego. Przez przygotowanie, wykonanie i wydruk rozumiemy całość prac od momentu zatwierdzenia projektu do wydruku.
Projekty poglądowe, ogólne nie będą podlegały ocenie.
10. Zdjęcia patrz punt IV. 5. specyfikacji

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja PROGRAMU GO TO BRAND

Przedmiot zamówienia

1. Folder wyrobów w wersji angielskiej powinien być wykonany na papierze kredowanym, błyszczącym, pokrytym lakierem dyspersyjnym formatu A4 o gramaturze 200 g/cm2 , zszyty, lakierowany, kolorowy.
2. Folder powinien zawierać 12 stron w tym okładki.
3. Folder powinien zawierać informacje o firmie, informacje o produktach, opisy, dane techniczne, zdjęcia, logo firmy, dane teleadresowe.
4. Oferta obejmuje opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie i wydruk. Przez opracowanie projektu rozumiemy załączenie do oferty projektu foldera z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian przez zamawiającego. Przez przygotowanie, wykonanie i wydruk rozumiemy całość prac od momentu zatwierdzenia projektu do wydruku.
Projekty poglądowe, ogólne nie będą podlegały ocenie.
5. Zdjęcia do folderu wykonuje oferent, przekazuje prawa autorskie podpisując umowę na wykonanie foldera. Zdjęcia powinny przedstawiać produkty firmy jak również produkty w warunkach rzeczywistego użytkowania – u Klientów w salach operacyjnych, zabiegowych
Zamawiający może udostępnić produkty do wykonania zdjęć po otrzymaniu kaucji w wysokości 50% wartości produktów
Opisy do foldera w języku polskim zapewnia zamawiający.
6. Tłumaczenie opisów wykonuje oferent, tłumaczenie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać poprawki tłumaczenia.
7. Oferent przedstawia projekt foldera uwzględniający elementy graficzne potwierdzające współfinansowanie w ramach programu GO TO BRAND wykonanego zgodnie z wytycznymi PARP. Loga i materiały dostępne są na stronach PARP.
8. Banery, plakaty o wymiarach 90x232 cm szerokość x wysokość wykonane z materiału pozwalającego na przyklejenie na ścianach stoiska firmy na targach pomiędzy słupkami systemu octanorma. Materiał o sztywności gwarantującej dobre przyleganie do ścian stoiska, gwarantujący możliwość ponownego wykorzystania plakatów/banerów. Odporny na zarysowania, zagniecenia np. używany do produkcji roll upów.
9. Ilość plakatów 9 szt. Treść zdjęcia głównych grup produktowych z opisami w języku angielskim, logo firmy. Grupy produktowe: Negatoskopy cyfrowe DICO, Negatoskopy tradycyjne NGP, negatoskopy LED NGP, Lampy bakteriobójcze przepływowe. Oferta obejmuje opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie i wydruk. Przez opracowanie projektu rozumiemy załączenie do oferty projektu plakatów/banerów z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian przez zamawiającego. Przez przygotowanie, wykonanie i wydruk rozumiemy całość prac od momentu zatwierdzenia projektu do wydruku.
Projekty poglądowe, ogólne nie będą podlegały ocenie.
10. Zdjęcia patrz punt IV. 5. specyfikacji

Kod CPV

22140000-3

Nazwa kodu CPV

Ulotki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

BRAK

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia to: 28.12.2018 r. godzina 14.00 potwierdzony podpisaniem protokołu dostarczenia folderów potwierdzającym zgodność zamówienia z dostawą.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby firmy w Zgierzu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W SIWZ

Wiedza i doświadczenie

W SIWZ

Potencjał techniczny

W SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W SIWZ

Dodatkowe warunki

BRAK

Warunki zmiany umowy

W SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W SIWZ

Zamówienia uzupełniające

BRAK

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja: od 0 do 100 pkt. Waga: 100%
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium

Wykluczenia

W SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ULTRA-VIOL" SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK

Adres

Stępowizna 34

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

(42) 717 11 76

Fax

(42) 717 11 76

NIP

7270021903

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez udział w działaniach określonych w programie promocji branży sprzętu medycznego

Numer projektu

POIR.03.03.03-10-0009/16-00

Inne źródła finansowania

BRAK

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Strefa Poligrafii Jagoda Rylska-Pilc
Ul. Sprinterów 2 lok. 13
94-002 Łódź
Data wpłynięcia oferty 21.11.2018r.
Cena netto 12.740,00 PLN
Cena brutto 15.670,20 PLN
Liczba wyświetleń: 186