Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie oraz wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142121

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
adres: RESIBO ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica

b. Poczta elektroniczna:
adres e-mail: dotacje@resibo.pl

c. Osobiście:
adres: RESIBO ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@resibo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Betlej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 693 475 499

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia kompleksowej oferty obejmującej przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promowanie marki Resibo za granicą.

Przedmiot zamówienia

Dotyczy przygotowania i wytworzenia oraz dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

Kod CPV

22460000-2

Nazwa kodu CPV

Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wytworzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów.
Sposób oceny:

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.
Kryterium nr 1 będzie czynnikiem rozstrzygającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BETLEY PIOTR BETLEJ

Adres

Jaskółcza 2

58-100 Świdnica

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

222 706 177

Fax

222 706 177

NIP

8842447042

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa BETLEY - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mariusz Kalista prosite.pl
ul. Tadeusza Michejdy, nr 9, lok. 9B
58-100 Świdnica
Data wpływu oferty: 12 października 2018r. g. 11:30
Cena netto: 39.900,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych i zero groszy)
Cena brutto: 47.847,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i zero groszy)
Liczba wyświetleń: 149