Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. na świadczenie usług szkoleniowych dla 16 dla uczestników/-ek projektu pn. „Będę pracować edycja 2”

Data publikacji: 08.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1141920

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Oracz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 444 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Będę pracować edycja 2”:
a) Pracownik biurowy z elementami księgowości i ICT– 5 osób,
b) Profesjonalny sprzedawca z elementami sprzedaży Internetowej i ICT– 2 osób;
c) Kurs kroju i szycia z elementami ICT– 1 osoba;
d) Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży z elementami ICT– 3 osoby;
e) Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP grupa 1 – 4 osoby;
f) Operator walca drogowego – 1 osoba.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Nowy Sącz Miejscowość: Nowy Sącz, Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Będę pracować edycja 2”:
a) Pracownik biurowy z elementami księgowości i ICT– 5 osób,
b) Profesjonalny sprzedawca z elementami sprzedaży Internetowej i ICT– 2 osób;
c) Kurs kroju i szycia z elementami ICT– 1 osoba;
d) Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży z elementami ICT– 3 osoby;
e) Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP grupa 1 – 4 osoby;
f) Operator walca drogowego – 1 osoba.

Szkolenie/kurs określone w lit a) – d) musi uwzględniać zagadnienia z obszaru ICT (Information and Communication Technologies) w min. 20% godzin szkoleniowych przewidzianych dla danego szkolenia/kursu umożliwiające uczestnikowi szkolenia/kursu nabycie, podniesienie, uzupełnienie umiejętności zawodowych.


Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COLLEGIUM PROGRESSUS

Adres

33-318 Gródek nad Dunajcem

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

507444236

Fax

BRAK

NIP

7343162071

Tytuł projektu

Będę pracować edycja 2

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0019/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Extenso Łukasz Bartkiewicz, ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 16.10.2018 r., cena: 51 200,00 PLN
Liczba wyświetleń: 139