Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. na świadczenie usług szkoleniowych

Data publikacji: 04.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2018

Numer ogłoszenia

1141327

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Oracz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 444 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”:
a) Pracownik biurowy z elementami księgowości i ICT– 6 osób,
b) Profesjonalny sprzedawca z elementami sprzedaży Internetowej i ICT– 1 osoba;
c) Kucharz małej gastronomii z elementami ICT– 8 osób;
d) Kadry i płace od podstaw z elementami ICT– 1 osoba.

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Nowy Sącz Miejscowość: Miasto Nowy Sącz, Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”:
a) Pracownik biurowy z elementami księgowości i ICT– 6 osób,
b) Profesjonalny sprzedawca z elementami sprzedaży Internetowej i ICT– 1 osoba;
c) Kucharz małej gastronomii z elementami ICT– 8 osób;
d) Kadry i płace od podstaw z elementami ICT– 1 osoba.

Szkolenie/kurs określone w lit a) – d) musi uwzględniać zagadnienia z obszaru ICT (Information and Communication Technologies) w min. 20% godzin szkoleniowych przewidzianych dla danego szkolenia/kursu umożliwiające uczestnikowi szkolenia/kursu nabycie, podniesienie, uzupełnienie umiejętności zawodowych.

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 2/8.2/PDP/2018 z dnia 4 października 2018 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COLLEGIUM PROGRESSUS

Adres

33-318 Gródek nad Dunajcem

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

507444236

Fax

BRAK

NIP

7343162071

Tytuł projektu

Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0018/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkoleniowo Doradcze "Kreator" Alina Plata, Gostwica 200, 33-386 Podegrodzie. Data wpłynięcia 12.10.2018 r. godz. 8,45. Kwota 51 200,00 zł.
Liczba wyświetleń: 156