Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego

Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

1135698

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W wersji papierowej :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl
w wersji elektronicznej
poczta@zdz.krakow.pl i andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl i
iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego realizowanego wg dokumentacji Zamawiającego która będzie udostępniona w po uprzednim podpisaniu NDA dostępnym jako załącznik.
Dokumentacja jest dokumentem poufnym i będzie udostępniona w siedzibie: po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub emailowym :
tel: 607794700 andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa gotowej konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego realizowanego wg dokumentacji Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowo kompozytowej realizowanej wg dokumentacji Zamawiającego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie konstrukcji z dostawą do
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
w czasie do 6-8 tyg od zakończenia postępowania. (termin może być negocjowany)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie
- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- certyfikatu AQAP 2110:2009
- certyfikatu ISO 9001:2008

Wiedza i doświadczenie

-brak

Potencjał techniczny

-brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- oświadczenie o braku zaleganiu podatkowym i ZUS z ostatnich 3 m-cy

Dodatkowe warunki

- brak

Warunki zmiany umowy

-brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- certyfikatu AQAP 2110:2009 (skan i zgodność z oryginałem )
- certyfikatu ISO 9001:2008(skan i zgodność z oryginałem )
- Oświadczenia z formularza oferty osób podpisujących ofertę w zakresie powiązań kapitałowych lub osobowych
- oświadczenie o braku zaleganiu podatkowym i ZUS z ostatnich 3 m-cy
- Oferta

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZURAD SP Z O.O.
UL. STACYJNA 14
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
OFERTA ZŁOŻONA 11.09.2018R- CENA 227 550,00 ZŁ BRUTTO
Liczba wyświetleń: 380